Angi volumnivået som passer for telefonsamtaler, musikk og mer.

For telefonanrop

Hvis du vil endre hvor høyt telefonen skal ringe, trykker du på Volum opp- eller Volum ned-knappen på mobilen, og fortsetter å trykke på én av disse til du får ringetonevolumet du ønsker. Lyder for varslinger blir også spilt av på dette nivået.

Viser Ringer + varsler-boksen

Er du på kino eller et annet sted der du ikke vil at mobilen skal ringe? Trykk på Volum opp- eller Volum ned-knappen, og velg deretter Ringetone i Ringetone + varslinger. Du vil se dette ikonet øverst på skjermen.

Hvis du vil endre volumet under en samtale, trykker du på Volum opp- eller Volum ned-knappen.

For musikk og apper

Når du lytter til musikk, eller når annen lyd spilles av, trykker du på Volum opp- eller Volum ned-knappen på mobilen. Fortsett å trykke på én av knappene eller dra glidebryteren i Media + apper for å få lyd til å spilles av på nivået du liker.

Hvis du vil dempe musikk eller annen lyd som spilles av, trykker du på Volum opp- eller Volum ned, og velger deretter Høyttaler i Media + apper.

Egenskaper

Artikkel-ID: 17226 – Forrige gjennomgang: 16. aug. 2016 – Revisjon: 5

Tilbakemelding