Tilbake-, Start- og Søk-knappene

Med Tilbake- , Start-

Windows-logoikonet
og Søk-knappene kommer du deg rundt på Windows-telefonen og kan gjøre mye mer. På telefoner som ikke har maskinvareknapper for navigasjon, plasserer navigasjonsfeltet disse knappene rett på skjermen.

Bilde av navigasjonsfeltet

Tilbake

Velg Tilbake-knappen for å gå tilbake ett skjermbilde fra der du er. Telefonen går tilbake én side hver gang du trykker Tilbake , til du kommer til startskjermen.

Trykk og hold nede Tilbake -knappen for å åpne appveksleren, og vis alle appene du har åpnet på telefonen. Velg en hvilken som helst app for å vise den. Du kan la flere apper enn noen gang være åpne på telefonen uten at det påvirker batteritiden. Du kan navigere så mye du vil. Appen stanser bare midlertidig der du slapp.

Start

Hver gang du velger Start

Windows-logoikonet
-knappen, går du tilbake til startskjermen, uansett hvor du er på telefonen eller hva du gjør.

Trykk og hold nede Start

Windows-logoikonet
-knappen. Dermed skyves skjermen ned, slik at du kan nå elementene øverst på skjermen med én hånd. Hvis du vil skyve skjermen opp igjen, velger du det svarte området øverst på skjermen.

GIF-bilde av enhånds brukermodus

Søk

Hvis Cortana er tilgjengelig i området ditt, velger du Søk -knappen for å la Cortana søke for deg. Trykk og hold nede Søk -knappen for å snakke med Cortana.

Egenskaper

Artikkel-ID: 17230 – Forrige gjennomgang: 15. jun. 2016 – Revisjon: 2

Tilbakemelding