Endre kartvisninger

I Kart-appen for Windows 10 Mobile kan du utforske verden på mange måter ved hjelp av forskjellige visningstyper: gatevisning, flyfoto, byer i 3D og Streetside-visninger. Se trafikkinformasjon direkte i gate- eller flyvisning, og bytt raskt mellom nylige steder eller beskrivelser ved hjelp av fanene.

Gå til Start

Start symbol
, sveip over til Alle apper-listen, og velg Kart Asset not found for å komme i gang.

Endre visningen

Hvis du vil endre visningen, velger du Kartvisninger på høyre side av kartet og deretter Vei eller Flyfoto, og aktiver eller deaktiver Trafikk.

Menyen for kartvisninger i Kart

Eller velg Mer > Trafikk for å få en raskt visning av trafikken og hvor lang tid reisen vil ta. (Følg instruksjonene for å lagre hjemstedet og arbeidsplassen, hvis du ikke allerede har gjort det). Du kan til og med sjekke lokale trafikkameraer her, der dette er tilgjengelig.

Hvis du vil se forbløffende flyfoto i 3D-visning av byer rundt i verden, velger du Mer > Byer i 3D Asset not found. Søk deretter etter by, eller velg en på listen.

Liste over byer i 3D i Kart

Hvis du vil se en faktisk visning av gaten, søker du etter et sted i Kart og velger Streetside i informasjonen om stedet. Flytt mot et sted i Streetside ved å trykke på det.

Streetside-visning i Kart

Hvis du vil endre farger i appen, velger du Mer > Innstillinger og deretter karttema og appfarger under Tilpassing.

Bytt mellom posisjoner med faner

Når du planlegger en tur som har flere stopp, velger du Faner for å bytte mellom nylige steder eller listen over veibeskrivelser uten at du må søke etter dem på nytt.

Flytt rundt på kartet

Du zoomer inn eller ut ved å knipe sammen eller strekke ut kartet.

Du flytter i en retning ved å dra kartet dit du vil ha det.

Du vipper perspektivet ved å velge Vipp eller ved å dra to fingre opp eller ned.

Du roterer kartet ved å velge kompasset

the compass icon in Maps
eller ved å dra fra side til side med to fingre.

Egenskaper

Artikkel-ID: 17234 – Forrige gjennomgang: 27. okt. 2016 – Revisjon: 12

Tilbakemelding