Sveip, panorer og strekk ut rundt på telefonen.

Bevegelse

Hvordan det gjøres

Hva det gjør

Trykke

Image of hand tapping on the screen

Trykk én gang på et element.

Åpner eller starter det du trykker.

Dobbelttrykke

Screen reader (alt) text

Trykk raskt to ganger på et element.

Zoomer inn eller ut i trinn.

Trykke og holde

Bilde av håndtrykking og holding på skjermen

Trykk og la fingeren være på skjermen en liten stund.

Åpner en meny (som å høyreklikke med en mus).

Sekundærfunksjonen for en navigasjonsknapp utføres med dette på enkelte telefoner. Hvis du trykker og holder nede Tilbake-knappen, starter for eksempel appveksleren.

Sveipe

Image of hand swiping across the screen

Med fingeren på skjermen sveiper du med fingeren raskt i den retningen du vil at skjermen skal bevege seg.

Ruller raskt gjennom menyer eller sider, eller navigerer sidelengs i apper.

Panorere

Bilde av håndpanorering rundt på skjermen

Plasser fingeren på skjermen og hold kontakten mens du flytter den rundt.

Flytter rundt i skjermbilder med en kontrollert hastighet.

Knipe sammen og strekke ut

Images of hand pinching and stretching to zoom in and out

Plasser to fingre på skjermen, og dra dem deretter sammen eller spre dem ut ved å knipe sammen eller strekke ut.

Zoomer inn eller ut på et kart, en nettside eller et bilde.

Egenskaper

Artikkel-ID: 17243 – Forrige gjennomgang: 16. aug. 2016 – Revisjon: 4

Tilbakemelding