Hør tekst lest opp høyt med Skjermleser

Skjermleser er en funksjon som leser elementene på skjermen høyt. Hvis du vil bruke Skjermleser, sveiper du over til Alle apper-listen på Start

Start-symbolet
, velger Innstillinger > Hjelpemiddel > Skjermleser og bruker deretter skyvetasten til å aktivere Skjermleser.

Skjermleserinnstillinger

Hvis du vil deaktivere Skjermleser, trykker du og holder Volum opp-knappen og Start-knappen

Start-symbolet
nede samtidig. Hvis du har aktivert Hurtigstart for Skjermleser, kan denne handlingen også aktivere Skjermleser igjen.

Hvis du vil bruke Hurtigstart for Skjermleser, sveiper du over til Alle apper-listen på Start

Start-symbolet
, velger Innstillinger > Hjelpemiddel > Skjermleser og bruker deretter skyvetasten til å aktivere Hurtigstart for Skjermleser.

Skjermleserbevegelser

Når Skjermleser er slått på, kan du bruke disse Skjermleser-spesifikke bevegelsene med enheten.

Bevegelse

Bevegelsen gjør

Sveip opp eller ned med én finger

Endrer navigasjonsmodus

Sveip mot venstre eller høyre med én finger

Flytter til neste eller forrige element

Trykk eller dra med én finger

Leser det som befinner seg under fingeren

Dobbelttrykk med én finger, eller hold med én finger og trykk med en annen

Aktiverer den primære handlingen

Trykk tre ganger med én finger, eller hold med én finger og dobbelttrykk med en annen

Aktiverer den sekundære handlingen

Sveip mot venstre, mot høyre, oppover eller nedover med to fingre

Blar

Trykk med to fingre

Stopper lesingen til Skjermleser

Trykk med tre fingre

Endrer detaljert modus

Dobbeltrykk med to fingre

Viser hurtigmeny

Sveip oppover med tre fingre

Leser fra toppen

Sveip nedover med tre fingre

Begynner å lese tekst som kan utforskes

Egenskaper

Artikkel-ID: 17245 – Forrige gjennomgang: 16. aug. 2016 – Revisjon: 6

Tilbakemelding