Gjør enheten enklere å bruke

Du kan enkelt konfigurere enheten slik at den blir mer tilgjengelig. Sveip over til Alle apper-listen på Start

Start-symbolet
, og velg Innstillinger > Hjelpemiddel .

Innstillingskategorien for Hjelpemiddel.

Med disse alternativene kan følgende bli enklere:

Bruke enheten uten skjermen. Skjermleser lar deg høre lydbeskrivelser for ting som tekst og knapper.

Se hva som er på skjermen. Bruk forstørrelsesprogrammet til å gjøre ting på skjermen større. Gjør det lettere å lese ved å bruke tekstskalering til å gjøre teksten større eller mindre, eller ved å endre skjermen til svart-hvitt med høykontrast.

Ringe med en TTY. Koble til en TTY (teksttelefon), og velg Innstillinger > Hjelpemiddel > Flere alternativer. Velg Fullstendig under TTY-modus.

Vise teksting for hørselshemmede. Sveip over til Alle apper-listen på Start

Start-symbolet
, og velg Innstillinger > Hjelpemiddel > Teksting for hørselshemmede for å tilpasse utseendet på teksting for hørselshemmede.

Bruke enheten med én hånd. Trykk og hold Start-knappen

Start-symbolet
. Dermed skyves skjermen ned slik at du kan nå elementene øverst på skjermen. For å skyve skjermen opp igjen trykker du i det svarte området øverst på skjermen eller trykker og holder Start-knappen
Start-symbolet
på nytt.

Egenskaper

Artikkel-ID: 17253 – Forrige gjennomgang: 6. sep. 2016 – Revisjon: 5

Tilbakemelding