Hvorfor klarer jeg ikke å koble til?

Har du problemer med å koble til mobilnett eller Wi-Fi på Windows 10 Mobile-telefonen? Her er noen ting du kan prøve:

For problemer med en mobilnettverkforbindelse

 • Kontroller at mobildataforbindelsen er aktivert. Sveip over til Alle apper-listen på Start

  Windows-logoikonet
  , og velg Innstillinger > Nettverk og trådløs > Mobilnettverk og SIM-kort for å sjekke.

 • Kontroller signalstyrken () ved å se på antall stolper øverst på skjermen. Prøv å gå til et annet sted for å få et bedre signal. Flytt for eksempel nærmere et vindu eller gå utenfor.

 • Det kan være at flymodus er slått på. Hvis flymodus er aktivert, vises dette ikonet øverst. Når du skal deaktivere flymodus hvis den er aktivert, sveiper du nedover fra toppen av skjermen, og deretter velger du Utvid > Flymodus.

 • Kontroller at SIM-kortet er satt inn og gjenkjent. Dette ikonet () vises øverst på skjermen hvis det ikke er det. Se i håndboken for telefonmodellen for å lære hvordan du setter inn eller tar ut SIM-kortet.

 • Kontroller mobilnettverket og SIM-kortinnstillingene, og endre dem om nødvendig. Sveip over til Alle apper-listen på Start

  Windows-logoikonet
  , og velg Innstillinger > Nettverk og trådløs > Mobilnettverk og SIM-kort. Finn ut mer om disse innstillingene og hvordan du endrer dem.

Viser innstillinger i Nettverk og trådløs

For problemer med Wi-Fi

 • Kontroller at Wi-Fi er aktivert. Sveip over til Alle apper-listen på Start

  Windows-logoikonet
  , og velg Innstillinger > Nettverk og trådløs > Wi-Fi for å sjekke. Hvis du ikke er koblet til et nettverk, velger du ett som du gjenkjenner fra listen, for å koble til.

 • Sveip nedover fra toppen av skjermen, og velg deretter Utvid > Flymodus for å deaktivere hvis det er aktivert.

 • Flytt deg nærmere ruteren eller tilgangspunktet.

 • Prøv den mer avanserte fremgangsmåten i Løse problemer med Wi-Fi-tilkobling i Windows 10 Mobile.

Hvis du fortsatt har problemer med Wi-Fi, må du starte telefonen og Wi-Fi-ruteren på nytt. Bruk dette som siste utvei.

Ser du ikke Wi-Fi-hjemmenettverket ditt?

Kontroller at ruteren er konfigurert til å kringkaste nettverksnavnet:

 1. Gå til PC-en din, og koble til ruteren ved hjelp av en Ethernet-kabel.

 2. Åpne nettleseren, og skriv inn IP-adressen for den trådløse ruteren. (F.eks. 192.168.1.1 eller 172.16.0.0. Du finner standard IP-adresse i dokumentasjonen for ruteren.)

 3. Logg på med brukernavnet og passordet ditt, og kontroller at et alternativ som heter noe sånt som Aktiver SSID-kringkasting eller Trådløs SSID-kringkasting, er aktivert. Du finner ofte denne innstillingen på en side for trådløse innstillinger.

Deretter fra Start

Windows-logoikonet
på telefonen sveiper du over til Alle apper-listen og velger Innstillinger > Nettverk og trådløs > Wi‑Fi. Se deretter om nettverksnavnet vises.

Egenskaper

Artikkel-ID: 17286 – Forrige gjennomgang: 13. okt. 2016 – Revisjon: 14

Tilbakemelding