Søke og få nettstedsforslag i Internet Explorer 11For Windows 10

Hvis du vil gjøre nettlesingen enklere, kan Internet Explorer foreslå nettsteder du kan være interessert i, på grunnlag av nettstedene du besøker mest.

Få nettstedsforslag i adressefeltet

Når du begynner å skrive i adressefeltet, foreslår Internet Explorer automatisk nettsteder, søkeord, apper eller værmeldinger og finanstips. Disse forslagene er basert på leserloggen, tastetrykkene og favorittene dine, slik at nettleseren kan vise resultatene som kan være mest relevante for deg.

Autosøk

Hvis du skriver inn tekst i adressefeltet i Internet Explorer som ikke har form som en gyldig nettadresse, eller hvis teksten begynner med et spørsmålstegn, «søk», «finn» eller «gå til», omdirigerer Internet Explorer deg til din standard søkeleverandør, slik at du kan få hjelp til å finne nettstedet du søker etter.

Slik deaktiverer du autosøk

 1. Åpne skrivebordet, og velg deretter Internet Explorer-ikonet på oppgavelinjen.
 2. Velg Verktøy-knappen , og velg deretter Alternativer for Internett.
 3. Merk av for Ikke søk fra adresselinjen i Avansert-fanen under Søking.


Få nettstedsforslag

Internet Explorer gir deg søkeforslag og nettstedsforslag slik at du blir klar over søkeord og nettsteder som kan være av interesse for deg.

Søkeforslag

Søkeforslag på adresselinjen i Internet Explorer for PC kan hjelpe deg med å begrense søket ved å komme med forslag til søkeord etter hvert som du skriver inn.

Slik deaktiverer du søkeforslag

 1. Åpne skrivebordet, og velg deretter Internet Explorer-ikonet på oppgavelinjen.
 2. Velg pilen til høyre for adressefeltet, og velg Deaktiver søkeforslag.

Foreslåtte områder i skrivebordmodus

Foreslåtte områder er en Internett-tjeneste som Internet Explorer bruker til å foreslå andre nettsteder du kan være interessert i, basert på nettstedene du besøker mest.

Slik aktiverer du Foreslåtte områder

 1. Åpne Internet Explorer, og velg Favoritter-knappen .
 2. Velg Aktiver Foreslåtte områder (nederst i Favoritter).
 3. Velg Ja i dialogboksen Foreslåtte områder.


For Windows 7

Når du begynner å skrive på adresselinjen, kan Internet Explorer automatisk anbefale nettsteder og søkeord basert på nettstedene du besøker oftest, favorittene dine eller populære søkeord.

Søkeleverandører

Søkeleverandører er tillegg som driver Internet Explorers søkeforslag og autosøk på adresselinjen. Du kan ha flere søkeleverandører installert, men bare én standard.

Slik installerer du søkeleverandørtillegg

 1. Åpne Internet Explorer, velg Verktøy-knappen , og velg deretter Administrer tillegg.
 2. Velg Søkeleverandører i dialogboksen Administrer tillegg, og velg deretter Søk etter flere søkeleverandører.
 3. Velg søkeleverandøren du vil legge til, og installer den deretter ved å velge Legg til i Internet Explorer.

Slik endrer du standard søkeleverandør

 1. Åpne Internet Explorer, velg Verktøy-knappen , og velg deretter Administrer tillegg.
 2. Velg Søkeleverandører i dialogboksen Administrer tillegg.
 3. Velg søkeleverandøren du vil bruke som standard, og velg deretter Bruk som standard.

Slik fjerner du søkeleverandører

 1. Åpne Internet Explorer, velg Verktøy-knappen , og velg deretter Administrer tillegg.
 2. Velg Søkeleverandører i dialogboksen Administrer tillegg.
 3. Velg søkeleverandøren du vil fjerne, og velg deretter Fjern.

Søkeforslag

Søkeforslag på adresselinjen kan være med på å begrense søk ved å vise relevante søkeord mens du skriver. Disse forslagene kommer fra søkeleverandøren som er angitt som standard søkeleverandør.

Hvis du vil aktivere eller deaktivere søkeforslag, åpner du Internet Explorer og begynner å skrive inn et søkeord på adresselinjen. Velg deretter Aktiver forslag (eller Deaktiver forslag) på rullegardinmenyen.

Autosøk

Hvis du skriver inn tekst på adresselinjen i Internet Explorer som ikke er en gyldig nettadresse, eller hvis teksten begynner med ordene «søk», «finn», «gå til» eller et spørsmålstegn, omdirigerer Internet Explorer deg til din standard søkeleverandør, slik at du kan få hjelp til å finne nettstedet du søker etter.

Slik deaktiverer du autosøk

 1. Åpne Internet Explorer, velg Verktøy-knappen , og velg deretter Administrer tillegg.
 2. Merk av for Ikke søk fra adresselinjen i Avansert-fanen under Søking.

Foreslåtte områder

Foreslåtte områder er en Internett-tjeneste som Internet Explorer bruker til å foreslå andre nettsteder du kan være interessert i, basert på nettstedene du besøker mest.

Slik aktiverer du Foreslåtte områder

 1. Åpne Internet Explorer, og velg Favoritter-knappen .
 2. Velg Aktiver Foreslåtte områder (nederst i Favorittsenter), og velg deretter Ja.
 3. Velg Ja i dialogboksen Foreslåtte områder.

Bruke Foreslåtte områder

Vise nettsteder som anbefales for deg når Foreslåtte områder er aktivert.

 1. Åpne Internet Explorer, og velg Favoritter-knappen .
 2. Velg Se foreslåtte områder.

Slik deaktiverer du Foreslåtte områder

 1. Åpne Internet Explorer, og velg Verktøy-knappen .
 2. Pek på Fil, og fjern deretter merket for Foreslåtte områder.


Egenskaper

Artikkel-ID: 17297 – Forrige gjennomgang: 14. sep. 2016 – Revisjon: 2

Tilbakemelding