Tegne i filer på andre apper

Hvis du bruker en app og ønsker å tegne i den med pennen, kan du prøve merknadsknappen (på appens tittellinje).

Merknadsknappen

Tavlen åpnes automatisk, side om side med appen. Merk den delen av skjermen du vil tegne på, eller velg Clip All for å klippe ut hele skjermen.

Knappen Clip All

Klippet åpnes i tavlen. Tegn på den så mye du vil. Når du er ferdig, sender du tavlefilen til deg selv per e-post. Velg e-postknappen nederst på tavleskjermbildet. Mer informasjon om hvordan du sender tavlefiler

Egenskaper

Artikkel-ID: 17312 – Forrige gjennomgang: 15. jun. 2016 – Revisjon: 3

Tilbakemelding