Hurtigtaster og tilgjengelighet

Surface Hub har hurtigtaster du kan bruke for å aktivere tilgjengelighetsfunksjoner eller gjøre ting raskere:

Trykk disse tastene

Hvis du vil gjøre dette

Windows-logotasten

Start icon

Gå til Start

Windows-logotasten

Start icon
+ A

Åpne hurtighandlinger

Windows-logotasten

Start icon
+ F

Aktivere eller avslutte fullskjermsmodus

Windows-logotasten

Start icon
+ N

Åpne varsler

Windows-logotasten

Start icon
+ S

Åpne Cortana/søk

Windows-logotasten

Start icon
+ T

Åpne Dato og klokkeslett

Windows-logotasten

Start icon
+ W

Sende til tavle

Windows-logotasten

Start icon
+ X

Veksle mellom sidepaneler

Windows-logotasten

Start icon
+ 1

Åpne samtaleruten i sidepanelet / lukke sidepanelet

Windows-logotasten

Start icon
+ 2

Åpne personruten i sidepanelet / lukke sidepanelet

Windows-logotasten

Start icon
+ 3

Åpne meldingsruten i sidepanelet / lukke sidepanelet

Windows-logotasten

Start icon
+ 4

Åpne innholdsruten i sidepanelet / lukke sidepanelet

Windows-logotasten

Start icon
+ F6

Flytte tastaturfokus mellom sidepanelene, toppanelet og bunnpanelet

Windows-logotasten

Start icon
+ F6 + Shift

Flytte tastaturfokus mellom sidepanelene, toppanelet og bunnpanelet i motsatt retning

Windows-logotasten

Start icon
+ Tab

Gå til Task view

Windows-logotasten

Start icon
+ Backspace

Gå tilbake

Windows-logotasten

Start icon
+ mellomromstasten

Bytte inndataspråk eller tastatur

Windows-logotasten

Start icon
+ Enter

Åpne Skjermleser

Windows-logotasten

Start icon
+ plusstegnet (+)

Åpne forstørrelsesprogrammet

Venstre Alt + venstre Skift + PrtScn

Aktivere og deaktivere høykontrast

Venstre Alt + venstre Skift + Num Lock

Aktivere/deaktivere musetaster

Høyre Skift i 8 sekunder

Aktivere/deaktivere filtertaster

Skift fem ganger

Aktivere/deaktivere trege taster

Num Lock i fem sekunder

Aktivere/deaktivere veksletaster

Windows-logotasten

Start icon
+ Esc

Avslutte økten

Hurtigtaster

Surface Hub-tastaturet har spesialtaster (såkalte hurtigtaster) du kan bruke for å få ting gjort raskere.

Trykk på denne hurtigtasten

Hvis du vil gjøre dette

Bruke anropshurtigtasten til å åpne Skype for Business-samtaleruten i sidepanelet
/
Bruke anropshurtigtasten til å lukke Skype for Business-samtaleruten i sidepanelet

Åpne eller lukke samtaleruten i sidepanelet

Bruke personhurtigtasten til å åpne eller lukke Skype for Business-personruten i sidepanelet

Åpne eller lukke personruten i sidepanelet

Bruke direktemeldingshurtigtasten til å åpne eller lukke Skype for Business-direktemeldingsruten i sidepanelet

Åpne eller lukke meldingsruten i sidepanelet

Bruke innholdshurtigtasten til å åpne eller lukke Skype for Business-innholdsruten i sidepanelet

Åpne eller lukke innholdsruten i sidepanelet

Bruke mikrofonhurtigtasten til å slå på mikrofonen når du bruker Skype for Business
/
Bruke mikrofonhurtigtasten til å slå av mikrofonen når du bruker Skype for Business

Slå mikrofonen av eller på

Bruke kamerahurtigtasten til å slå på kameraet når du bruker Skype for Business
/
Bruke kamerahurtigtasten til å slå kameraet av når du bruker Skype for Business

Slå kameraene av eller på

Bruke hurtigtasten for venstre sidepanel til å navigere til venstre sidepanel
/
Bruke hurtigtasten for høyre sidepanel til å navigere til høyre sidepanel

Veksle mellom sidepaneler

Bruke kalenderhurtigtasten til å åpne eller lukke Dato og klokkeslett

Åpne eller lukke Dato og klokkeslett

Bruke tannhjulhurtigtasten til åpne hurtighandlinger

Åpne hurtighandlinger

Bruke projeksjonshurtigtasten til å slå skjermdeling på eller av

Slå skjermdeling på eller av

Bruke dobbeltpilhurtigtasten til å endre størrelse på appen du bruker

Aktivere eller deaktivere fullskjermvisning for appen du bruker

Bruke merknadshurtigtasten til å sende elementer fra apper til tavlen, slik du kan tegne på dem.

Sende til tavle

Bruke forstørrelsesglasshurtigtasten til å åpne Cortana eller Søk

Åpne Cortana eller Søk

Bruke hurtigtasten for oppgavevisning til å gå til oppgavevisning for å veksle mellom åpne apper

Gå til Task view

Bruke I'm done-hurtigtasten til å avslutte økten

Avslutte økten

Mer informasjon om tilgjengelighet

Hvis du vil åpne tilgjengelighetsalternativene, velger du pil opp & ved siden av varselikonet, og velger deretter Hjelpemiddel.

Skjermleseren leser opp det som vises på skjermen, inkludert innholdet i det aktive vinduet, menyalternativer eller tekst som er skrevet inn.

Forstørrelsesprogrammet forstørrer ulike deler av skjermen, slik at de blir lettere å se.

Høykontrast øker fargekontrasten for deler av teksten og bildene på skjermen, slik at de skiller seg mer ut og blir enklere å identifisere.

Andre innstillinger for tilgjengelighet kan endres ved å gå til innstillingsappen. Kontakt selskapets brukerstøtteansvarlige for å få hjelp med dette.

Egenskaper

Artikkel-ID: 17317 – Forrige gjennomgang: 15. jun. 2016 – Revisjon: 3

Tilbakemelding