Sende et sammendrag

Før du avslutter et møte eller en økt, er det svært viktig at du lagrer eller sender alle filer du vil beholde. Når du er ferdig, fjernes alt fullstendig fra Surface Hub for å beskytte personvernet ditt og gjøre Surface Hub klar for neste person.

Hvis du vil sende tavlefiler til deg selv og andre personer i møtet, kan du bruke e-postknappen på tavlen.

E-postknappen tilgjengelig på tavlen

Eller hvis du bruker andre apper, kan du se etter delealternativet.

Deleknappen i Microsoft Edge

Velg Surface Hub E-post i delingsruten.

Delingsruten med alternativer for deling av tavlen

Filene blir automatisk lagt ved i meldingen, og møtearrangørens e-postadresse kommer i Til:-feltet. Legg til alle andre du ønsker, og velg deretter Send.

Skrive en Surface Hub-e-postmelding

En annen måte å lagre filer på, er med OneDrive-appen. Åpne appen (velg Start

Start icon
, og deretter All apperog OneDrive) og logg på. Velg hvor i OneDrive du vil lagre filen, og merk deretter av i ruten.

Hvis du vil lagre filer på en USB-minnepinne, setter du minnepinnen inn i en av USB-portene på Surface Hub-berøringsskjermen. Deretter bruker du Lagre som-alternativet i den appen du bruker, for å lagre filen du arbeidet med, på USB-minnepinnen.

Hvis du jobber med en fil som er lagret på en nettbasert lagringstjeneste (f.eks. Dropbox), lagrer du den slik du vanligvis lagrer denne typen filer.

Egenskaper

Artikkel-ID: 17326 – Forrige gjennomgang: 15. jun. 2016 – Revisjon: 3

Tilbakemelding
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)