Dele innhold som er lagret på en USB-minnepinne

Hvis du har filer lagret på en USB-pinne, setter du den inn i USB-porten på Surface Hub-berøringsskjermen. En varselmelding vises. Velg den for å åpne filutforskeren. Deretter velger du filen du vil arbeide med.

Filutforskeren med filer på en USB-minnepinne

Hvis du gikk glipp av varselet, velger du Start

Start icon
nederst på berøringsskjermen.

Startknappen

Deretter går du til Alle apper og velger Filutforsker.

Alle apper på Start-menyen

Hvis du vil ha informasjon om hvordan du deler skjermen med personer i en Skype-samtale, kan du se Vise -skjermen (eller slutte å vise den) under en samtale.

Egenskaper

Artikkel-ID: 17328 – Forrige gjennomgang: 15. jun. 2016 – Revisjon: 3

Tilbakemelding