Hvis du vil dempe mikrofonen, velger du mikrofonknappen.

Mikrofon-knapp

Hvis du vil oppheve dempingen, velger du den på nytt.

En videostrøm av rommet er aktivert som standard når du starter en samtale. Surface Hub veksler automatisk mellom kameraene, slik at man får den beste visningen av rommet. Velg videokameraknappen for å veksle mellom kameraer manuelt eller slutte å dele videoen.

Videoknapp

Egenskaper

Artikkel-ID: 17330 – Forrige gjennomgang: 15. jun. 2016 – Revisjon: 3

Tilbakemelding