Start er der du kan åpne apper, inkludert Skype for Business hvis du vil ringe til noen, OneNote-tavlen for samarbeid og Connect-appen for å projisere skjermen. Velg Start

Start icon
på berøringsskjermen for å gå dit.

Velg Alle apper, og velg deretter appen du vil bruke, fra listen.

Start-menyen

Hvis det er en app du ønsker å legge til på Surface Hub, kan du kontakte selskapets brukerstøtteansvarlig eller personen på arbeidsplassen din som har ansvar for Surface Hub.

Egenskaper

Artikkel-ID: 17331 – Forrige gjennomgang: 15. jun. 2016 – Revisjon: 3

Tilbakemelding