Problemer med mus, styreplate og tastatur i Windows

Har du problemer med en enhet? Kontroller at alt er riktig koblet til, at enheten har strøm, og at den er riktig konfigurert.

Prøv først å sjekke maskinvaren.

 • Koble fra USB-kabler, vent til enhetsdriveren er lastet ut av Windows, og koble deretter enheten til på nytt.
 • Prøv å bruke en annen USB-port på PC-en.
 • Hvis du bruker en USB-hub mellom enheten og PC-en, må du kontrollere at huben har strøm. Hvis den fortsatt ikke fungerer, prøver du å fjerne USB-huben og koble enheten direkte til en USB-port på PC-en.
 • Kontroller at kablene på enheten ikke er skadet.
 • Sjekk eventuelle batteridrevne enheter for å se om de er fulladet eller har nye batterier.
 • Kontroller at smuss ikke sperrer for nøkler eller sensorer.

Sjekk de trådløse tilkoblingene.

 • Se etter en tilbakestillingsknapp på undersiden av den trådløse enheten. Hvis du tilbakestiller enheten, kobles den fra den trådløse tilkoblingen og deretter til den på nytt. Det er kanskje også en tilbakestillingsknapp på USB-mottakeren for enheten.
 • Når det gjelder trådløse USB-enheter, kan dette være så enkelt som å koble fra den trådløse USB-mottakeren, vente i omtrent 10 sekunder og deretter koble den trådløse USB-mottakeren til USB-porten på nytt. Den trådløse tilkoblingen skal bli opprettet på nytt.

Kontroller enheten.

Hvis enheten ikke ser ut til å fungere i det hele tatt (det vises ingen lys på enheten når den er koblet til, eller markøren beveger seg ikke eller vises ikke på skjermen), kobler du den til en annen PC og sørger for at den fungerer på denne PC-en. Hvis enheten ikke fungerer på den andre PC-en, må du kanskje å erstatte den.


Prøv feilsøking for Windows 7 

Slik kjører du feilsøking for maskinvare og enheter i Windows 7:

 1. Åpne feilsøking for maskinvare og enheter ved å klikke Start  og deretter Kontrollpanel.
 2. Skriv inn feilsøking i søkeboksen, og velg deretter Feilsøking.
 3. Velg Konfigurer en enhet under Maskinvare og lyd.


Feilsøking for maskinvaredrivere

Oppdater en enhetsdriver ved hjelp av Windows Update.

 1. Klikk Start , skriv inn «Windows Update» i søkeboksen, og velg deretter Windows Update i resultatlisten.
 2. Velg Se etter oppdateringer i venstre rute.
 3. Se etter oppdateringer for enheten på siden Velg oppdateringene du vil installere, merk av for driveren du vil installere, og klikk deretter OK. Det kan hende at det ikke finnes tilgjengelige driveroppdateringer.
 4. Velg Installer oppdateringerWindows Update-siden. Windows Update angir om oppdateringene ble installert riktig.

Last ned og installer en driver selv.

 1. Klikk Start , skriv inn «enhetsbehandling» i søkeboksen, og velg deretter Enhetsbehandling.
 2. Finn enheten du vil oppdatere, i listen over maskinvarekategorier, og dobbeltklikk deretter navnet på enheten.
 3. Klikk Driver-fanen, klikk Oppdater driver, og følg deretter instruksjonene.


Egenskaper

Artikkel-ID: 17417 – Forrige gjennomgang: 29. sep. 2016 – Revisjon: 3

Tilbakemelding