Løse skriverproblemer

Koble til skriveren

Når du kobler en skriver til PC-en eller legger til en ny skriver i hjemmenettverket, kan du vanligvis begynne å skrive ut umiddelbart. Windows har støtte for de fleste skrivere, og du slipper sannsynligvis å installere egen skriverprogramvare. Hvis du bruker Windows 8.1 eller Windows RT 8.1, kan du hente mer skriverstøtte og flere drivere via Windows Update.

Slik installerer du en skriver

I de fleste tilfeller trenger du ikke gjøre annet enn å koble skriveren til PC-en for å konfigurere den. Bare koble USB-kabelen fra skriveren til en ledig USB-port på PC-en, og slå på skriveren.

For trådløse skrivere med Windows 8.1:

 1. Sveip inn fra høyre kant av skjermen, trykk Innstillinger og deretter Endre PC-innstillinger. (Hvis du bruker en mus, peker du på nedre høyre hjørne av skjermen, flytter musepekeren oppover, klikker Innstillinger og deretter Endre PC-innstillinger.)
 2. Trykk eller klikk PC og enheter, og trykk eller klikk deretter Enheter. Hvis skriveren er installert, skal den vises under Skrivere.
 3. Hvis du ikke ser skriveren i denne listen, trykker eller klikker du Legg til en enhet, og deretter velger du skriveren for å installere den.

Slik installerer du (legger du til) en lokal skriver

 1. Klikk Start-knappen, og klikk deretter Enheter og skrivere på Start-menyen.
 2. Klikk Legg til skriver.
 3. Klikk Legg til en lokal skriver i Veiviser for skriver.
 4. På siden Velg en skriverport må du kontrollere at knappen Bruk en eksisterende port og den anbefalte skriverporten er valgt, og deretter klikke Neste.
 5. På siden Installer skriverdriveren velger du skriverprodusenten og -modellen, og deretter klikker du Neste.
  • Hvis du ikke ser skriveren i denne listen, klikker du Windows Update, og deretter venter du mens Windows leter etter flere drivere.
  • Hvis ingen er tilgjengelige og du har installasjons-CD-en, klikker du Har disk, og deretter blar du til mappen der skriverdriveren er plassert. (Se skriverhåndboken for ytterligere hjelp.)
 6. Fullfør de resterende trinnene i veiviseren, og klikk deretter Fullfør.

Slik installerer du en nettverksskriver, en trådløs skriver eller en Bluetooth-skriver

Hvis du prøver å legge til en nettverksskriver på kontoret, trenger du vanligvis navnet på skriveren. Hvis du ikke finner det, kontakter du systemansvarlig.

 1. Klikk Start-knappen, og klikk deretter Enheter og skrivere på Start-menyen.
 2. Klikk Legg til skriver.
 3. Klikk Legg til en nettverksskriver, trådløs skriver eller Bluetooth-skriver i Veiviser for skriver.
 4. I listen over tilgjengelige skrivere velger du den du vil bruke, og deretter klikker du Neste. (Hvis datamaskinen er koblet til et nettverk, vises bare skrivere oppført i Active Directory for ditt domene i listen.)
 5. Hvis du blir bedt om det, installerer du skriverdriveren på datamaskinen ved å klikke Installer driver
  Administratortillatelse kreves
   Hvis du blir bedt om å oppgi et administratorpassord eller en bekreftelse, skriver du inn passordet eller bekrefter.
 6. Fullfør de resterende trinnene i veiviseren, og klikk deretter Fullfør.


Feilsøke skriverproblemer

Start med å sjekke maskinvaren

Kontroller at strømledningen for skriveren er satt i stikkontakten, og at du har slått på strømbryteren. Hvis du skriver ut på en delt skriver eller en skriver på et nettverk, kontrollerer du at alle nødvendige datamaskiner og rutere også er slått på. Hvis skriveren eller annet utstyr er koblet til et overspenningsvern eller en ekstra strømforsyning, kontrollerer du at maskinvaren er koblet til og slått på.

Hvis du bruker en kabelbasert skriver, kontrollerer du at skriverkabelen er riktig koblet fra skriveren til PC-en.

Når det gjelder trådløse skrivere, kontrollerer du den trådløse tilkoblingen. Kontroller at skriverens alternativ for trådløs bruk er aktivert og tilgjengelig. Mange skrivere har en knapp med et blått trådløsikon når trådløs tilkobling er tilgjengelig.

Kjør deretter skriverens test for trådløs tilkobling. Les instruksjonene som fulgte med skriveren, eller se nettstedet til skriverens produsent for å finne instruksjoner om hvordan du gjør dette.

Bruke et feilsøkingsprogram

Et feilsøkingsprogram er et automatisert verktøy som kan finne og reparere enkelte problemer med PC-en automatisk. Med feilsøkingsprogrammet for utskrift kan du løse problemer med installasjon av og tilkobling til en skriver.

Oppdatere drivere

De fleste skrivere krever driverprogramvare for å fungere som de skal. Hvis du nylig oppgraderte fra én versjon av Windows til en annen, kan det hende at den gjeldende skriverdriveren er for den forrige versjonen av Windows. Hvis du nylig har hatt strømbrudd, virus eller andre problemer med datamaskinen, kan det hende at driverne er skadet. Hvis du laster ned og installerer den nyeste skriverdriveren, kan det hende disse problemene løses.

Tre måter å finne og installere en driver på:
 • Bruk Windows Update. Windows Update har kanskje en oppdatert versjon av skriverdriveren.
 • Installer programvare fra skriverprodusenten. Hvis skriveren ble levert med en CD, kan det hende den CD-en inneholder programvare som installerer en driver for skriveren.
 • Last ned og installer driveren selv. Du kan søke etter en driver på produsentens nettsted. Prøv dette hvis Windows Update ikke finner en driver for skriveren, og skriveren ikke ble levert med programvare som installerer en driver.

For Windows 8.1 

Hvis du vil skrive ut nettsider med Internet Explorer, klikker du Verktøy-knappen, velger Skriv ut, og deretter velger du Skriv ut på nytt. Du kan vise hvordan den utskrevne siden vil se ut, ved å velge Forhåndsvisning. Du kan også skrive ut sider ved å trykke Crtl + P.

Hvis du bare vil skrive ut et bilde fra en side (og ikke hele siden), høyreklikker du bildet og velger Skriv ut. Velg Skriv ut på nytt i dialogboksen Skriv ut.

For Windows 7 

Hvis du vil skrive ut nettsider med Internet Explorer, trykker du Crtl + P og velger hvilke av de installerte skriverne du vil skrive ut fra.
Egenskaper

Artikkel-ID: 17420 – Forrige gjennomgang: 14. sep. 2016 – Revisjon: 3

Tilbakemelding