Gjøre Internet Explorer til standardnettleser

På PC-er som kjører Windows, er Internet Explorer allerede installert. Hvis du har problemer med å åpne Internet Explorer, sjekker du at den er angitt som standardnettleser. Fest den til startskjermen og oppgavelinjen. Slik gjør du Internet Explorer til standardnettleser:

  1. Åpne Internet Explorer, velg Verktøy-knappen , og velg deretter Alternativer for Internett.
  2. Velg fanen Programmer, og velg deretter Angi som standard.
  3. Velg OK, og lukk deretter Internet Explorer.
Egenskaper

Artikkel-ID: 17435 – Forrige gjennomgang: 14. sep. 2016 – Revisjon: 2

Tilbakemelding