SmartScreen-filter: vanlige spørsmål

Hva er SmartScreen-filteret, og hvordan bidrar det til å beskytte meg?

SmartScreen-filteret hjelper deg med å identifisere nettsteder som er rapportert for phishing og skadelig programvare, og med å ta veloverveide beslutninger om nedlastinger. SmartScreen-filteret bidrar til å beskytte deg på tre måter:

  • Mens du surfer på nettet, analyserer det nettsider og vurderer om det er noe mistenkelig med dem. Hvis filteret finner mistenkelige nettsider, viser SmartScreen en advarselsside som gir deg mulighet til å gi tilbakemelding, og som råder deg til å være forsiktig hvis du fortsetter.
  • SmartScreen-filteret sjekker nettstedene du besøker, mot en dynamisk liste over nettsteder som er rapportert for phishing og skadelig programvare. Hvis det finner et samsvar, viser SmartScreen-filteret en advarsel som varsler deg om at området er sperret av hensyn til din sikkerhet.
  • SmartScreen-filteret sjekker filene som du laster ned fra nettet, mot en liste over rapporterte nettsteder med skadelige programmer og usikre programmer. Hvis det finner et samsvar, viser SmartScreen-filteret en advarsel om at nedlastingen er sperret av hensyn til din sikkerhet. SmartScreen sjekker også filene du laster ned, mot en liste over filer som er velkjente og lastet ned av mange Internet Explorer-brukere. Hvis filen du laster ned, ikke finnes i denne listen, advares du av SmartScreen.

Hva kan jeg gjøre hvis SmartScreen advarer meg mot et nettsted jeg besøker, men som ikke er skadelig?

På advarselssiden kan du rapportere dette nettstedet som et trygt nettsted. Velg Mer informasjon, koblingen Rapporter at dette nettstedet ikke inneholder trusler, som fører deg til tilbakemeldingsnettstedet til Microsoft, og følg deretter instruksjonene.

Hvis du besøker et nettsted du mener SmartScreen bør advare deg mot i fremtiden, kan du rapportere det til Microsoft ved å trykke eller klikke Verktøy-knappen, velge Sikkerhet og deretter velge Rapporter usikkert nettsted.

Kan jeg slå SmartScreen av og på?

I de fleste tilfeller kan du det. I et fleste tilfeller, for eksempel på et nettverk på arbeidsplassen, vil denne innstillingen bli administrert av systemansvarlig, og innstillingen kan ikke endres.

Slik slår du SmartScreen på eller av
Slik slår du SmartScreen på eller av i Internet Explorer 8

Er SmartScreen forskjellig fra popup-blokkering?

Ja. SmartScreen kontrollerer om det finnes sikkerhetstrusler på nettsteder du besøker og filer du laster ned. Popup-blokkering blokkerer de fleste popup-vinduer på nettsteder, som vanligvis er annonser og ikke nødvendigvis skadelige.

Egenskaper

Artikkel-ID: 17443 – Forrige gjennomgang: 14. sep. 2016 – Revisjon: 3

Tilbakemelding