Hjelpemiddelalternativer i Internet Explorer

Internet Explorer tilbyr mange alternativer for å gjøre det enklere å surfe på nettet.

For Internet Explorer 11, Internet Explorer 10 og Internet Explorer 9

Zoome inn på en nettside
Gjøre tekst større eller mindre
Bruke et tastatur til å surfe på nettet
Endre skrift, formatering og farger på nettsider
Få Internet Explorer til å fungere bedre med en skjermleser eller programvare for stemmegjenkjenning

For Internet Explorer 8

Zoome inn på en nettside
Gjøre tekst større eller mindre
Bruke et tastatur til å navigere på nettsider
Endre skrift, formatering og farger på nettsider
Få Internet Explorer til å fungere bedre med en skjermleser eller programvare for stemmegjenkjenning
Slik unngår du å skrive ut bakgrunnsfarger og bilder
Egenskaper

Artikkel-ID: 17456 – Forrige gjennomgang: 14. sep. 2016 – Revisjon: 2

Tilbakemelding