Koble til en annen datamaskin ved hjelp av Tilkobling til eksternt skrivebord

Med tilkobling til eksternt skrivebord, kan du koble til en datamaskin som kjører Windows, fra en annen datamaskin som kjører Windows som er koblet til samme nettverk eller Internett. Du kan for eksempel bruke alle programmer, filer og nettverksressurser på jobbdatamaskinen fra hjemmedatamaskinen. Det fungerer like fint som om du satt foran datamaskinen på jobben.

Hvis du vil koble til en ekstern datamaskin, må maskinen være slått på, være koblet til et nettverk, eksternt skrivebord må være aktivert, du må ha nettverkstilgang til den eksterne datamaskinen (f.eks. via Internett), og du må ha tillatelse til å koble til. Du må være på listen over brukere for å få tillatelse til å koble til. Før du oppretter en tilkobling, bør du slå opp navnet på datamaskinen du skal koble til, og kontrollere at brannmuren tillater tilkoblinger til eksternt skrivebord.

Hvis brukerkontoen din ikke krever passord for å logge på, må du legge til et passord for å få lov til å starte en tilkobling med en ekstern datamaskin.

Slik tillater du eksterne tilkoblinger til datamaskinen du vil koble til

 1. Åpne System ved å klikke Start-knappen
  Start button icon
  , høyreklikke Datamaskin og deretter klikke Egenskaper.
 2. Klikk Eksterne innstillinger.
  Administrator permission required
   Hvis du blir bedt om et administratorpassord eller en bekreftelse, skriver du inn passordet eller bekrefter. Velg ett av de tre alternativene under Eksternt skrivebord.
 3. Klikk Velg brukere.

  Hvis du er administrator for datamaskinen, legges den gjeldende brukerkontoen til listen over eksterne brukere automatisk, og du kan hoppe over de to neste trinnene.
 4. Klikk Legg til i dialogboksen Brukere for eksternt skrivebord.
 5. Gjør følgende i dialogboksen Velg brukere eller grupper:
  1. Hvis du vil angi søkeplassering, klikker du Posisjoner og velger posisjonen du vil søke etter.
  2. I Angi objektnavnene som skal velges skriver du inn navnet på brukeren du vil legge til, og deretter klikker du OK.
  3. Navnet vises i listen over brukere i dialogboksen Brukere av eksternt skrivebord. Klikk OK, og klikk deretter OK på nytt.

Slik slår du opp navnet på den eksterne datamaskinen

 1. Åpne System på den eksterne datamaskinen ved å klikke Start-knappen
  Start button icon
  , høyreklikke Datamaskin og deretter klikke Egenskaper.
 2. Under Innstillinger for datamaskinnavn, domene og arbeidsgruppe finner du datamaskinnavnet og det fullstendige datamaskinnavnet hvis datamaskinen er koblet til et domene.

Slik tillater du tilkoblinger til eksternt skrivebord via en Windows-brannmur

Hvis du har problemer med tilkoblingen, kan det hende at tilkoblinger til eksternt skrivebord blokkeres av brannmuren. Slik endrer du denne innstillingen på en Windows-PC. Hvis du bruker en annen brannmur, må du kontrollere at porten for Eksternt skrivebord (vanligvis 3389) er åpen.

 1. Klikk Start, og velg Kontrollpanel på den eksterne datamaskinen.
 2. Klikk System og sikkerhet.
 3. Klikk Slipp et program gjennom Windows-brannmuren under Windows-brannmur.
 4. Klikk Endre innstillinger, og merk deretter av for Eksternt skrivebord.
 5. Klikk OK å lagre endringene.

Angi et passord for brukerkontoen din

Brukerkontoen din må ha et passord før du kan bruke eksternt skrivebord til å koble til en annen datamaskin.

 1. Klikk Start, og velg Kontrollpanel.
 2. Dobbeltklikk Brukerkontoer.
 3. Velg Endre Windows-passord under Brukerkontoer.
 4. Klikk Opprett et passord for kontoen, og følg instruksjonene på skjermen.

Slik starter du eksternt skrivebord på datamaskinen du vil arbeide fra

 1. Åpne tilkobling til eksternt skrivebord ved å klikke Start-knappen
  Start button icon
  . I søkeboksen skriver du inn tilkobling til eksternt skrivebord, og klikk deretter tilkobling til eksternt skrivebord i listen over resultater.
 2. I feltet Datamaskin skriver du inn navnet på datamaskinen du vil koble til, og klikker deretter Koble til. (Du kan også skrive inn IP-adressen i stedet or navnet på datamaskinen.)
Egenskaper

Artikkel-ID: 17463 – Forrige gjennomgang: 14. sep. 2016 – Revisjon: 2

Tilbakemelding