Windows-galleriet tar ikke lenger imot innsendinger

Vi vet at dette ikke er gode nyheter, men dessverre er Windows Temaer og bakgrunnsbilder nå stengt for innsendinger. Dette betyr at vi ikke lenger tar imot nye innsendinger av fantastiske kunstverk eller bilder fra dere. (Og vi savner dem allerede.) Har du allerede sendt inn noe? Les gjennom vanlige spørsmål og Vilkår for bruk.

Vilkår for bruk

 1. LISENS. Når du sender inn et fotografi, bilde eller kunstverk («bilde») til Microsoft, gir du Microsoft (inkludert datterselskaper og tilknyttede selskaper) en global, uopphørlig lisens uten lisensavgift, som gjelder i og i forbindelse med tilpasningstjenester og -funksjoner i Windows-operativsystemprodukter (for eksempel Windows-temaer og -bakgrunner) og relaterte Microsoft-nettsteder, Windows Temaer og bakgrunnsbilder og markedsførings- og reklamemateriell for slike tilpasningstjenester og funksjoner: (a) rett til å kopiere, bruke og skape verk avledet av bildet, (b) rett til å vise kopier av bildet og verk avledet av det til offentligheten, og (c) rett til å distribuere og lisensiere kopier av og verk avledet av bildet til Microsoft-kunder for personlig bruk («lisens»). Du frasier deg uten betingelser følgende: retten til å håndheve ideelle rettigheter og lignende rettigheter som du har til bildet, på globalt grunnlag, retten til å inspisere eller godkjenne formen som bildet blir brukt i, og du godtar med dette forandringer, inkludert tilføyelser til eller sletting av elementer i bildet, som ellers ville være i strid med ideelle rettigheter eller lignende rettigheter hvis det ble gjort uten ditt samtykke.
 2. INGEN FORPLIKTELSE. Microsoft er ikke forpliktet til å bruke bildet på noen måte, og kan stanse bruken av bildet når som helst, uansett om det foreligger en grunn eller ikke. Microsoft er ikke erstatningspliktig hvis de ikke bruker (eller slutter å bruke) bildet, og har alene retten til å bestemme hvor bildet skal brukes.
 3. KREDITERING. Du gir Microsoft (inkludert datterselskaper og tilknyttede selskaper) tillatelse til å bruke ditt navn, bilde, portrett eller enhver kombinasjon av disse til å identifisere deg som kunstneren som skapte bildet (samlet kalt «kreditering»). Hvis Microsoft, deres datterselskaper eller tilknyttede selskaper bruker bildet, kan de kreditere deg etter eget skjønn, og har alene retten til å bestemme plasseringen, formatet og hvor fremtredende krediteringen skal være samt perioden for visning og publikasjon.
 4. INGEN ØKONOMISK KOMPENSASJON. Du erkjenner at du ikke har noen forventninger om kompensasjon (i form av penger eller annet) for rettighetene du gir til Microsoft (inkludert datterselskaper og tilknyttede selskaper) i samsvar med disse vilkårene for bruk eller ved bruk av bildet (og bilder eller innhold i krediteringer).
 5. UTILSIKTET VISNING. Hvis Microsoft viser, publiserer eller benytter bildet som en del av et Microsoft-produkt eller -nettsted som ikke er inkludert i lisensen som er angitt i del 1 ovenfor, skal du sende skriftlig beskjed til Microsoft, og Microsoft skal sette i verk kommersielt sett rimelige tiltak for å få bildet fjernet fra disse Microsoft-produktene eller -nettstedene. Du godtar at dette skal være eneste kompensasjon for feilaktig bruk av bildet.
 6. ASSISTANSE. På Microsofts regning skal du levere verktøy og utføre handlinger som Microsoft innen rimelighetens grenser kan etterspørre for å legge til rette for bruk i samsvar med rettighetene som er beskrevet i disse vilkårene for bruk.
 7. OFFENTLIGGJØRING. Med unntak av det som er angitt i §§1 og 3, skal ingen av partene ha kommunikasjon med pressen eller offentligheten som angår denne lisensen og disse vilkårene for bruk, uten den andre partens samtykke.
 8. GARANTIER. Du garanterer at: (a) du har opphavsrettighetene til bildet, (b) du har makt og myndighet til å gi rettighetene og lisensene i disse vilkårene for bruk, (c) distribusjon og bruk av bildet slik det er gitt tillatelse til ifølge disse vilkårene for bruk, ikke krenker tredjeparts immaterielle rettighet, personvern eller eiendomsrett, eller bryter noen lov i landet der bildet ble skapt, eller krever godkjenning, revisjon eller økonomisk kompensasjon til noen person, og (d) du hadde alle nødvendige rettigheter som er relevante for personer som er avbildet i bildet, da du skapte bildet.
 9. ANSVARSFRASKRIVELSER, UTELATELSER, BEGRENSNINGER. I samsvar med §8 kan ingen av partene gi noen garantier (eksplisitte, implisitte eller på annen måte), inkludert implisitte garantier om salg, ansvar som følge av krenkelse av tredjeparts rettigheter, egnethet for et bestemt formål basert på ytelsen eller annet i samsvar med disse vilkårene for bruk. Ingen av partene er ansvarlige for spesielle eller tilfeldige skader, straffeerstatninger eller følgeskade av noe slag, uavhengig av begrunnelse, som har å gjøre med bildet, krediteringen eller lisensen, selv om slike skader kunne vært forutsett. Microsoft, deres datterselskaper og tilknyttede selskaper er ifølge disse vilkårene for bruk ikke erstatningsansvarlige for summer som overskrider 500 amerikanske dollar.
 10. OPPHØR, VIRKNING AV OPPHØR. Begge partene kan når som helst avslutte lisensen, 60 dager etter at skriftlig beskjed er gitt til den andre parten. Microsoft vil slutte å ha bildet tilgjengelig for offentligheten så snart det er kommersielt sett mulig etter at denne oppsigelsesperioden på 60 dager er over. Punktene 9, 10 og 11 skal fortsette å gjelde etter at lisensen er avsluttet. For å unngå tvil slås det fast at Microsoft-brukernes rettigheter til bildet som er distribuert til disse brukerne før lisensen utløp eller ble avsluttet, fortsetter å gjelde etter at lisensen utløp eller ble avsluttet.
 11. VARSLINGER. Alle varsler i forbindelse med disse vilkårene for bruk skal være: (i) skriftlige, (ii) på engelsk (hvis ikke noe annet er påkrevd), (iii) ansett som levert når de er mottatt, (iv) sendt via e-post, budtjeneste, meldingstjeneste eller registrert eller rekommandert post (forhåndsbetalt porto, kvittering påkrevd), (v) sendt til winpgal@microsoft.com i tilfelle bruk av e-post, eller sendt til «Attn: Program Manager, Windows 7 Themes, Microsoft» (med fakset kopi til Legal ' Corporate Affairs på (425) 936-7329) i tilfelle bruk av fysisk post.
 12. DOMSTOL OG STED. Disse vilkårene for bruk er underlagt og tolkes i henhold til lovene i delstaten Washington i USA, og partene samtykker i at de statlige og føderale domstolene i King County i Washington skal være eneste domstol.

Vanlige spørsmål

Her er svar på noen spørsmål du kanskje har om kunstverk og bilder du sender inn til Windows-galleriet.

 
Hva skjer hvis mine verk blir valgt?
Blir jeg kontaktet?
Blir jeg kreditert?
Beholder jeg opphavsretten til verket?
Blir bildet endret?
Hvordan behandler dere de personlige opplysningene mine?
Hvis jeg ombestemmer meg senere, kan jeg få bildet eller kunstverket fjernet fra galleriet?

Egenskaper

Artikkel-ID: 17776 – Forrige gjennomgang: 14. sep. 2016 – Revisjon: 2

Tilbakemelding