Vanlige spørsmål om policy for kundestøttelevetid - Microsoft Azure

Tilbake til startside for kundestøttelevetid
 

På denne siden: 

OBS! Disse vanlige spørsmålene ble oppdatert 10. november 2014 med formateringsendringer. 


 Spørsmål om Azure-policy

1. Hva er policyen for kundestøttelevetid for Microsoft Azure?
2. Hva er policyen for kundestøttelevetid for Azure Cloud Services?


 Spørsmål om gjesteoperativsystem

Hvis du vil ha alle detaljer om implementering av opphør av Azure-operativsystemet, kan du se Azures gjesteoperativsystemer og MSDN-siden for SDK-kompatibilitetsmatrise her.

 
3. Når avsluttes en gjesteoperativsystemserie?
4. Hvordan får kunder beskjed om at en gjesteoperativsystemserie avsluttes?
5. Hvordan kan jeg redusere konsekvensene av overgangen?
6. Hva gjør jeg hvis nettprogrammet krever dypere integrering med operativsystemet?
7. Hva kan jeg forvente i løpet av varslingsperioden på 12 måneder?
8. Hva kan jeg forvente etter varslingsperioden på 12 måneder?
9. Hva kan jeg forvente etter at respittperioden for gjesteoperativsystemversjonen (oppdateringsnivå) utløper?
10. Hvordan får kunder beskjed om oppdateringer for gjesteoperativsystemversjonen?


 Spørsmål om Software Development Kit (SDK)

 
11. Hvordan får kunder beskjed om at et SDK skal avsluttes?
12. Kan kunder lage Azure-skytjenester ved hjelp av et SDK for Azure som skal avsluttes, i løpet av denne perioden på 12 måneder?
13. Kan kunder lage og endre Microsoft Azure Cloud Services ved hjelp av et utdatert SDK for Microsoft Azure etter varslingsperioden på 12 måneder?
14. Hva skjer med kunder som kjører Cloud Services (distribusjoner) som ble laget ved hjelp av en ustøttet versjon av Microsoft Azure SDK?
15. Hva er planen for avslutting av SDK-er som er eldre enn de gjeldende støttede versjonene N-1?
16. Hva er oppgraderingsbanen for å gå over til en nyere versjon av SDK?
17. Støttes eldre versjoner av .NET Framework i nye operativsystemserier?
Viktige koblinger og nettadresser


Informasjonen på denne siden er underlagt ansvarsfraskrivelsen og endringsvarslet for Microsoft-policy. Gå tilbake til dette nettstedet med jevne mellomrom for å se gjennom slike endringer.

Egenskaper

Artikkel-ID: 18486 – Forrige gjennomgang: 26. jul. 2016 – Revisjon: 1

Tilbakemelding