Bruke en sensor i Windows 7

Hva er en sensor?

Sensorer er maskinvarekomponenter som kan gi datamaskinen informasjon om datamaskinens posisjon, omgivelser med mer. Programmer på datamaskinen kan få tilgang til informasjon fra sensorer og deretter lagre og bruke den til å hjelpe deg med hverdagsoppgaver eller forbedre brukeropplevelsen av datamaskinen. Det finnes to typer sensorer:

 • Sensorer som er innebygd i datamaskinen
 • Sensorer som er koblet til datamaskinen med en kabelbasert eller trådløs tilkobling

Enkelte sensorer inneholder en posisjonssensor, for eksempel en GPS-mottaker, som kan spore datamaskinens gjeldende plassering. Et program kan deretter bruke denne posisjonen til å gi deg informasjon om restauranter i nærheten eller veibeskrivelser til neste reisemål. Når det er installert lyssensor i datamaskinen, kan den registrere lyset i omgivelsene og deretter justere lysstyrken på skjermen for å samsvare med omgivelsene.

Bruke posisjonssensor og andre sensorer

Programmer på datamaskinen kan bruke sensorer til å tilpasse informasjon og tjenester for deg etter datamaskinens gjeldende posisjon, omgivelser med mer. Med en posisjonssensor og datamaskin kan du for eksempel finne en restaurant i nærheten, få veibeskrivelse til restauranten, sende veibeskrivelsen til en venn og deretter følge veibeskrivelsen på et kart når du reiser til reisemålet.

Programmer kan få tilgang til informasjon fra en sensor når den er installert og aktivert på datamaskinen. Programmer kan deretter lagre eller bruke denne informasjonen til å hjelpe deg med hverdagsoppgaver eller forbedre brukeropplevelsen. Du kan deaktivere sensoren for å forhindre at alle programmer og brukerkontoer har tilgang til sensorinformasjonen.

Siden enkelte programmer kan sende personlige opplysninger over nettverkstilkoblinger kan du aktivere eller deaktivere sensorer bare når du er logget på Windows med en administratorkonto.

Det kan være lurt å begrense tilgangen til personlige opplysninger om enkelte brukere på datamaskinen. 

Hvordan påvirker en sensor personvernet mitt?

Som standard når en sensor er aktivert, har alle programmer og brukere på datamaskinen tilgang til informasjon fra sensoren. Windows varsler deg når programmer bruker informasjon om posisjon, ved å vise symbolet for posisjonssensor og andre sensorer i systemstatusfeltet. Windows viser dette symbolet første gang et program eller en tjeneste får tilgang til datamaskinens posisjon fra en sensor.

Enkelte programmer kan potensielt bruke personlige opplysninger (for eksempel posisjon) fra sensorer uten tillatelse. Du kan begrense programmenes tilgang til opplysninger fra sensorer etter brukerkonto.  

Endre hvem som har tilgang til informasjon fra en sensor

Det kan være lurt å begrense tilgangen til informasjon fra sensorer for programmer eller tjenester (som kjører i bakgrunnen for alle brukerkontoer). Når du først aktiverer en sensor, har alle programmer og tjenester tilgang til informasjonen fra sensoren for alle brukerkontoer som standard. Du kan velge å begrense programmenes tilgang til opplysninger fra sensorer etter brukerkonto. Du kan også velge å begrense tjenesters tilgang til informasjon fra sensorer, men dette gjelder for alle brukerkontoer.

 1. Åpne Posisjonssensor og andre sensorer ved å klikke Start-knappen
  Bilde av startknappen
  og deretter klikke Kontrollpanel. Skriv sensorer i søkefeltet, og klikk deretter Posisjonssensor og andre sensorer
 2. Klikk Endre brukerinnstillinger i ruten til venstre.
 3. Klikk sensoren du vil endre brukerinnstillinger for, under Sensor i listen.
 4. Under Tilgang merker du av for hvert brukernavn for å gi tilgang, eller velger bort brukernavn for å oppheve tilgang og klikker deretter OK.
  Administratortillatelse kreves
   Hvis du blir bedt om å skrive inn administratorpassord eller en bekreftelse, skriver du inn passordet eller bekreftelsen.

Aktivere eller deaktivere en sensor

Programmer kan bruke informasjon fra en sensor når den er aktivert. Du kan aktivere eller deaktivere sensorer som er installert på datamaskinen, under Posisjonssensor og andre sensorer i Kontrollpanel. Sensoren blir ikke slått av selv om den deaktiveres. Enkelte programmer kan fortsatt få tilgang til informasjon fra en sensor selv om den er deaktivert.

Når en sensor er aktivert, har som standard alle brukere og programmer på datamaskinen tilgang til informasjonen den registrerer. Den første gangen et program eller en tjeneste får tilgang til datamaskinens posisjon fra en sensor, viser Windows midlertidig symbolet for Posisjonssensor og andre sensorer i systemstatusfeltet. 

Slik aktiverer eller deaktiverer du en sensor

 1. Åpne Posisjonssensor og andre sensorer ved å klikke Start-knappen 
  Bilde av startknappen
  og deretter klikke Kontrollpanel. Skriv sensorer i søkefeltet, og klikk deretter Posisjonssensor og andre sensorer.
 2. Merk av for sensoren du vil aktivere, eller velg bort for å deaktivere sensoren, og klikk deretter Bruk.
  Administratortillatelse kreves
   Hvis du blir bedt om å skrive inn administratorpassord eller en bekreftelse, skriver du inn passordet eller bekreftelsen.

Installere eller avinstallere en sensor

Se i dokumentasjonen som fulgte med sensoren, eller gå til nettstedet for produsenten av sensoren. Du må aktivere sensoren etter at den er installert. Dette gir programmene tilgang til informasjonen fra sensoren.

Slik avinstallerer du en sensor

 1. Åpne Posisjonssensor og andre sensorer ved å klikke Start -knappen
  Bilde av startknappen
  og deretter Kontrollpanel. Skriv sensorer i søkefeltet, og klikk deretter Posisjonssensor og andre sensorer.
 2. Klikk sensoren du vil avinstallere.
 3. Klikk Avinstaller denne sensoren under Flere alternativer, og klikk deretter OK. 
  Administratortillatelse kreves
   Hvis du blir bedt om å oppgi et administratorpassord eller en bekreftelse, skriver du inn passordet eller oppgir bekreftelsen.

Egenskaper

Artikkel-ID: 18522 – Forrige gjennomgang: 14. sep. 2016 – Revisjon: 2

Tilbakemelding