Endre programmene som brukes som standard i Windows 7

Et standardprogram er programmet som brukes når du åpner en bestemt type fil, for eksempel en musikkfil, et bilde eller en nettside i Windows. Hvis du for eksempel har mer enn én nettleser installert på datamaskinen, kan du velge hvilken du vil bruke som standard.

Åpne standardprogrammer ved å klikke Start-knappen
Bilde av startknappen
 og deretter klikke Standardprogrammer.

I Standardprogrammer kan du gjøre følgende:
 
Angi standardprogrammer
Tilknytte en filtype til et program
Endre Autokjør-innstillinger
Angi standardprogrammer for denne datamaskinen


Egenskaper

Artikkel-ID: 18539 – Forrige gjennomgang: 14. sep. 2016 – Revisjon: 2

Tilbakemelding