Slik fastslår du RDO filene som kreves for distribusjon av App


Sammendrag


Hvis du trenger å vite alle filene som trengs for å distribuere for RDO fungerer på en maskin som ikke har Visual Basic er installert, kan du angi dette ved hjelp av avhengighet-filen som genereres av veiviseren. ODBC må allerede være installert på maskinen der RDO er installert.


Et annet alternativ er å bruke avhengighet-Walker som følger med i Platform SDK. Dette viser alle filer som er avhengig av en bestemt DLL-fil i et grafisk format.

Hvis du vil ha mer informasjon


De følgende trinnene vil generere en avhengighet-fil som viser de nødvendige filene for RDO:

  1. Opprett en Standard EXE-prosjekt i Visual Basic. Form1 opprettes som standard.
  2. Legge til en referanse til "Microsoft Remote Data Object 2.0."
  3. Lagre dette prosjektet, og kjøre veiviseren for installasjon av programmet på den.
  4. Velg "Generer tilknytningsfilen" i installasjonsveiviseren.
  5. Når installasjonsfilene er opprettet. kjører du Setup.exe.
  6. Da får du en fil med en. DEP-utvidelse som kan åpnes med Notepad. MSRDO20. DLL-filen som skal vises i denne filen og den bruker filene vises også (RDOCURS. DLL, COMCAT. DLL-fil, og ODBC32. DLL-FIL).

Referanser


Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se følgende artikkel i Microsoft Knowledge Base:

176428 : PRB: MSRDO20. OCX ikke registrert når du kjører installasjonsprogrammet for programmet