Slik gjør du websider tilgjengelige for visning i frakoblet modus

Sammendrag

Denne artikkelen beskriver hvordan du gjør websider tilgjengelige for visning i frakoblet modus i Internet Explorer 5. Når du gjør websider tilgjengelige for visning i frakoblet modus, kan du vise innholdet selv om datamaskinen ikke er koblet til Internett.


Følgende emner drøftes i denne artikkelen:

 • Gjøre en webside tilgjengelig for visning i frakoblet modus
 • Deaktivere visning i frakoblet modus for en webside
 • Tilpasse innstillinger for visning i frakoblet modus
 • Alternativer for visning i frakoblet modus
 • Vise websider uten at du er koblet til Internett
Obs!  Noen webområder bruker HTTP-overskrifter eller metakoder i selve HTML- (Hypertext Markup Language) eller ASP-dokumentet (Active Server Pages) for å hindre deg i å lagre innholdet i hurtigbufferen (Midlertidige Internett-filer). I dette tilfellet kan det virke som om alternativene Gjør tilgjengelig i frakoblet modus og Synkroniser fungerer, men innholdet fra webområdet blir ikke lagret i hurtigbufferen. Som følge av dette er området ikke tilgjengelig for visning i frakoblet modus. Når du for eksempel har klikket alternativet Gjør tilgjengelig i frakoblet modus og deretter synkroniserer Hotmail-innboksen din, kan du ikke vise Hotmail-innboksen i frakoblet modus.

Mer informasjon

Gjøre en webside tilgjengelig for visning i frakoblet modus

Følg disse trinnene i Internet Explorer for å legge til websiden du viser til Favoritter-listen og gjøre den tilgjengelig i frakoblet modus:

 1. Klikk Legg til i Favoritter på Favoritter-menyen.
 2. Klikk for å merke boksen Gjør tilgjengelig i frakoblet modus, og klikk OK.
Følg disse trinnene i Internet Explorer for å gjøre en webside i Favoritter-listen tilgjengelig i frakoblet modus:


 1. Klikk Ordne Favoritter på Favoritter-menyen.
 2. Klikk websiden du vil gjøre tilgjengelig i frakoblet modus.
 3. Klikk for å merke boksen Gjør tilgjengelig frakoblet, og klikk Lukk.

Deaktivere visning i frakoblet modus for en webside

Følg disse trinnene i Internet Explorer for å deaktivere visning i frakoblet modus for en webside:

 1. Klikk Ordne Favoritter på Favoritter-menyen.
 2. Klikk den frakoblede websiden du vil deaktivere, klikk for å fjerne merket i boksen Gjør tilgjengelig frakoblet, og klikk Lukk.

Tilpasse innstillinger for visning i frakoblet modus

For en ny frakoblet webside:


Du kan tilpasse alternativene for en frakoblet webside. Når du har aktivert visning i frakoblet modus for en webside, kan du klikke Tilpass i dialogboksen Legg til i Favoritter for å tilpasse innstillingene.


For en eksisterende frakoblet webside:

 1. Klikk Ordne Favoritter på Favoritter-menyen i Internet Explorer.

 2. Klikk den frakoblede websiden du vil endre, og velg Egenskaper.
 3. Angi ønskede innstillinger og klikk OK.

Alternativer for visning i frakoblet modus

For en ny frakoblet webside:


Når du har aktivert visning i frakoblet modus for en webside, kan du klikke Tilpass i dialogboksen Legg til i Favoritter for å starte veiviseren for frakoblet favoritt. Veiviseren for frakoblet favoritt kan brukes til å konfigurere følgende innstillinger:


 • Du kan gjøre andre websider som er koblet til den valgte websiden, tilgjengelige i frakoblet modus. Hvis du har begrenset plass på harddisken, eller ønsker å redusere synkroniseringstiden, klikker du Nei.
 • Du kan planlegge synkronisering av websider med ett av følgende alternativer:


  • Med alternativet "Bare når jeg velger Synkroniser på Verktøy-menyen" kan du synkronisere websidene manuelt.
  • Med alternativet "Jeg vil lage ny tidsplan" kan du angi et synkroniseringstidspunkt basert på dine innstillinger. Du kan planlegge et unikt navn, slik at du enkelt kan identifisere det.
  • Hvis du velger å bruke den eksisterende tidsplanen, kan du velge et standard tidspunkt som er planlagt daglig, ukentlig eller månedlig. Du kan også velge mellom egendefinerte tidsplaner som er opprettet tidligere.
  • Med alternativet "Kreves det passord for dette området?" kan du om nødvendig angi et brukernavn og passord for den frakoblede websiden. Brukernavnet og passordet angis automatisk når Internet Explorer synkroniserer websiden.
For en eksisterende frakoblet webside: Klikk Ordne Favoritter på Favoritter-menyen, klikk den frakoblede websiden du vil endre, og velg Egenskaper hvis du vil tilpasse en eksisterende frakoblet webside. Du kan angi følgende innstillinger:


 • Kategorien Tidsplan:


  • Med alternativet "Bare når jeg velger Synkroniser på Verktøy-menyen" kan du synkronisere websidene manuelt.
  • Med alternativet "Ved hjelp av følgende tidsplan(er)" kan du angi en standardtidsplan.
   Med knappen Legg til kan du angi et synkroniseringstidspunkt og gi tidsplanen et unikt navn.
  • Med knappen Fjern kan du fjerne en valgt tidsplan.
  • Med knappen Rediger kan du tilpasse følgende innstillinger:


   • Kategorien Synkroniseringselementer: Du kan velge en nettverkstilkobling som du kan bruke for den valgte synkroniseringen. Du kan også velge hvilke frakoblede websider du vil synkronisere med denne tidsplanen. Internet Explorer kan også koble til Internett-leverandøren (ISP) automatisk for å synkronisere websidene.
   • Kategorien Tidsplan: Du kan endre tidsinnstillingene for den valgte tidsplanen og velge avanserte tidsplanalternativer, for eksempel start- og sluttdato og hvor ofte oppgaven kan gjentas. Du kan konfigurere, planlegge og fjerne flere tidsplaner.
   • Kategorien Innstillinger: Du kan angi hva du vil gjøre når en oppgave er fullført, om datamaskinen må være inaktiv for at oppgaven skal startes, og velge alternativer for strømstyring.
  Hvis du vil ha mer informasjon om planlagte oppgaver, kan du klikke Start og velge Hjelp, klikke kategorien Stikkordregister, skrive inn planlagte oppgaver og deretter dobbeltklikke emnet Oversikt.
 • Kategorien Last ned:


  • Ved hjelppp av innstillingen "Last ned sider <nn> koblinger nedover fra siden" kan du angi hvor mange koblinger nedover på siden Internet Explorer skal laste ned websider for visning i frakoblet modus. Du kan velge å følge koblinger utenfor sidens webområde og begrense hvor stor plass på harddisken som tildeles websiden. Du kan også begrense hva slags innhold du vil laste ned eller utelate fra websidene ved å klikke knappen Avansert.
  • Hvis du merker boksen "Når denne siden endres, sendes e-post til", får du en e-postmelding når innholdet på websiden endres.
  • Hvis området krever brukernavn og passord, kan du klikke knappen Pålogging for å angi brukernavn og passord.

Vise websider uten å være koblet til Internett

Følg disse trinnene for å vise dine frakoblede websider:


 1. Klikk Synkroniser på Verktøy-menyen før du kobler fra Internett.
 2. Hvis du vil arbeide frakoblet, klikker du Arbeid frakoblet på Fil-menyen for å merke dette alternativet.
 3. Klikk den frakoblede websiden i Favoritter-listen som du vil vise.
Obs!  Når du arbeider frakoblet, starter Internet Explorer alltid i frakoblet modus helt til du klikker Arbeid frakoblet på Fil-menyen for å fjerne merket for dette alternativet.


Hvis du vil ha mer informasjon, klikker du artikkelnummeret nedenfor for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:

234067 Hindre bufring i Internet Explorer (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
Egenskaper

Artikkel-ID: 196646 – Forrige gjennomgang: 19. jul. 2008 – Revisjon: 1

Tilbakemelding