Problemer med SQL Server Express bruker instancing og ASP.net Web Application prosjekter

Symptoms

Web-applikasjoner kjøre på IIS 7,5 og som er avhengige av SQL Server Express bruker instancing mislykkes hvis du vil kjøre ved hjelp av sikkerhetskonfigurasjonen standard IIS 7,5 på både Windows 7 klient og Windows Server 2008 R2. Utviklere vil oppstå problemer med å utvikle webprogrammer ved hjelp av Visual Studio 2005 + SQL Server Express 2005, Visual Studio 2008 + SQL Server Express 2008, eller Visual Studio-2010 + SQL Server Express 2008 på både Windows 7 klient og Windows Server 2008 R2.

Utviklere vil oppstå lignende problemer under forsøk på å utvikle web programmet prosjekter (WAP) eller webområder som ligger under IIS6/IIS7/IIS7.5 som er avhengige av SQL Server Express bruker forekomster der WAP prosjektstruktur eller webområdet mappestrukturen finnes i en brukers dokumenter-mappen. Dette problemet finnes for alle versjoner av Visual Studio uavhengig av underliggende operativsystemversjon. Et webprogram som prøver å opprette en database eller skrivetilgang til en database ved hjelp av SQL Server Express forekomst brukermodus kan støte på noen av følgende feil:

Forsøk på å knytte en database med navnet automatisk for filen c:\Users\[YourUserAccountName]\Documents\Visual Studio 20XX\Projects\[YourSolutionName]\[YourProjectnName]\App_Data\aspnetdb.mdf mislyktes. Det finnes en database med samme navn, eller angitt fil kan ikke åpnes, eller den er plassert på UNC-nettverksressurs.


-- eller--


Kan ikke generere en bruker forekomsten av SQL Server på grunn av feil i henting av bane for brukerens lokale programmet data. Kontroller at brukeren har en lokal brukerprofil på datamaskinen. Tilkoblingen vil bli lukket.


 

Obs: et webprogram på er avhengig av SQL Server Express' forekomst brukermodus hvis følgende er oppfylt:

 • Programmet er avhengig av tilkoblingsstrengen standard "LocalSQLServer" definert i machine.config
 • Programmet bruker en tilkoblingsstreng som inneholder følgende attributter:

  "AttachDBFilename=|DataDirectory|xxxxxx.mdf;User forekomst = true"

 

 

Cause

For Windows Server 2008 R2 og Windows 7

Standardkonfigurasjonen for sikkerhet for IIS 7,5 angir programutvalg til å kjøre som den "identiteten for programutvalg". Kjører et programutvalg med denne spesielle identiteten ble først introdusert som en valgfri innstilling i Vista SP2 og Windows Server 2008 SP2. På Windows 7 klient- og Windows Server 2008 R2 er denne spesielle identiteten nå standard.
 
Web-applikasjoner bygget med Visual Studio 2005, Visual Studio 2008 eller Visual Studio-2010 og som er avhengige av brukeren instancing med enten SQL Server Express 2005 eller SQL Server Express 2008 fungerer ikke med ny identitet for programutvalg. Disse produktene ble utviklet og testet mot programutvalg som kjører med eldre Nettverkstjeneste-kontoen.

 

For Web Application prosjekter og webområder som er plassert i en brukers dokumenter-mappe lagret på vert i IIS

Webprosjekter program (WAP) finnes i en mappestruktur under mappen for en bruker "Documents\Visual Studio 20XX\Projects". Webområdet prosjekter finnes i en mappestruktur under mappen for en bruker "Documents\Visual Studio 20XX\Websites". SQL Server Express bruker forekomster krever filen tilgangsrettigheter til overordnede mapper på webområdet eller WAP prosjektet mappestrukturen. Fordi tjenestekontoen for IIS (nettverkstjeneste) som standard har ikke disse rettighetene i mappestrukturen for Visual Studio-prosjekt, WAP prosjekter og webområder som er plassert i en brukers dokumenter-mappen og som er vert for IIS vil ikke kunne åpne SQL Server Express bruker instanced databaser for lesetilgang.
 
WAPs som opprinnelig ble opprettet innenfor en brukers dokumenter-mappe, men senere ble endret for å bruke IIS for en web-server via kategorien web i prosjektegenskapene støter på denne filen tillatelser problemer. Webområder som ligger i IIS der mappestrukturen for webområdet er plassert i en brukers dokumenter-mappe vil også oppstå filen tillatelser problemet. Dette skjer for WAP prosjekter og webområder som ligger med eventuelle IIS-versjoner som kjøres som nettverkstjeneste (IIS6, IIS7 og IIS 7,5) der prosjektstrukturen finnes innenfor en brukers dokumenter-mappe.

 

Resolution

Oppløsning for Windows 7 og Windows Server 2008 R2

For alle webprogrammer som kjører under IIS 7,5 uansett prosjekttype, må du utføre følgende trinn:

 1. Kjør verktøyet for Internet Information Services (IIS) Manager. Dette verktøyet kan få tilgang til administrative start-menyen eller ved å skrive inn "inetmgr" i Windows-Start--> søk tekstboks og velge inetmgr-verktøyet.
 2. I den venstre ruten i verktøyet IIS Manager utvider du noden maskinen.
 3. Klikke på noden "Programutvalg" slik at programutvalg vises i hovedvinduet for management-verktøyet.
 4. Hvis du feilsøker et ASP.NET 2.0/3.0/3.5-program Velg applikasjonsutvalget "DefaultAppPool". Velg "ASP.NET v4.0"-programutvalget for ASP.NET v4.
 5. Høyreklikk programutvalget som er valgt, og velg "Avanserte innstillinger"
 6. Finn kategori kalt "Prosess modell" i dialogboksen "Avanserte for". Den første raden i kategorien vil være "ID"-raden.
 7. Klikk på rad "ID", og klikk deretter på små knappen som viser på høyre side av verdi-cellen. Knappen viser teksten "…"
 8. En dialogboks kalt "Identitet for programutvalg" vil popup. Det finnes to radio-knapper i dialogboksen. Kontroller at den første alternativknappen som heter "innebygd konto" er valgt.
 9. I rullegardinlisten nedenfor alternativknappen velge "Nettverkstjeneste" for identiteten.
 10. Klikk "Ok" for å lukke ut dialogboksen "Identitet for programutvalg".
 11. Klikk "Ok" for å lukke ut dialogboksen "Avanserte for".
 12. På dette tidspunktet vil endringene til identitet for programutvalg er lagret IIS 7,5 konfigurasjonslageret.

 

Oppløsning for Web Application prosjekter og webområder

For Web-området programmet prosjekter (WAP) og webområder som ligger i en brukers dokumenter-mappe som ligger under en hvilken som helst versjon av IIS kjører som nettverkstjeneste, må du utføre følgende trinn:

 1. Først bekrefter du at IIS er konfigurert til å kjøre som nettverkstjeneste. Dette er standard på IIS6 og IIS7. Men hvis du kjører på Windows 7 eller Windows Server 2008 R2 du trenger først for å følge fremgangsmåten ovenfor i "Løsning for Windows 7 og Windows Server 2008 R2" slik at IIS programutvalg kjøres som nettverkstjeneste.
 2. Skriv inn net stop iisadmin /y fra en ledetekst. Dette vil føre til at noen programmer som kjører ASP.NET WAP til avslutning.
 3. Avslutt ut av alle kjører Visual Studio-forekomster.
 4. Nettverkstjeneste må gis lesetilgang til mappen på øverste nivå Visual Studio plassert i mappen for din bruker dokumenter. Visual Studio-mappen har forskjellige navn avhengig av hvilken versjon: "Visual Studio 2005", "Visual Studio 2008" eller "Visual Studio 2010".
 5. Nettverkstjeneste må gis både lese- og skrivetilgang til prosjektet på øverste nivå prosjektmappe. For eksempel hvis WAP-prosjekt kalles "MyCustomWebProject", og deretter mappen "Documents\Visual Studio 20xx\Projects\MyCustomWebProject" må ha lese- og skrivetilgang aktivert for nettverkstjeneste. Eller, hvis prosjektet webiste kalles "MyCustomWebProject", mappe "Documents\Visual Studio 20xx\Websites\MyCustomWebProject" må ha lese og skrive-tilgang aktivert for nettverkstjeneste.
 6. Nettverkstjeneste må gis både lese- og skrivetilgang i App_Data-mappe innenfor prosjektet web mappestrukturen.

 

More Information

Microsoft anbefaler at løsninger som er beskrevet i denne artikkelen bare kan brukes til å fjerne blokkeringen av berørte utvikling scenarier. Ved distribusjon av applikasjoner til produksjon på en hvilken som helst versjon av IIS, skal SQL Server Express bruker forekomster ikke brukes.
 
Konfigurasjonen av programutvalg på webservere for IIS 7,5 produksjonen bør bruke enten ny identitet for programutvalg, eller egendefinerte opprettet brukerkontoer. Programutvalg på webservere for IIS 7,5 produksjonen bør ikke lenger kjøre som nettverkstjeneste.
 
Den midlertidige løsningen som er beskrevet for å arbeide med WAP prosjekter og webområder som er plassert i en brukers dokumenter-mappen bør brukes som en midlertidig løsning. Fra en sikkerhet synspunkt er det ikke ønskelig for nettverkstjeneste ha lesetilgang til alle undermapper i mappen Visual Studio-prosjekter. Anbefalingen er å flytte IIS-vert WAP prosjekter og webområder til en annen filplassering er vanligvis tilgjengelig for en IIS-tjenestekontoen (f.eks. under c:\inetpub\wwwroot).

 

Microsoft Internal Support Information

Fremgangsmåte for å gjenskape.

Produktet Bug nummer:
Forfatter ID (e-postalias): RadomirZ
Writer-ID (e-postalias): MLaing
Teknisk gjennomgang ID (e-postalias): RadomirZ
Bekreft artikkel er teknisk gjennomgåtte: Ja
Bekreft artikkel utgitt for publisering: Ja
Egenskaper

Artikkel-ID: 2002980 – Forrige gjennomgang: 9. mar. 2010 – Revisjon: 1

Tilbakemelding