Undersøkelsen opptellingen er forskjellig mellom "Nummer av svar" og "Vis alle svar" i Windows SharePoint Services 3.0 eller Office SharePoint Server 2007


Symptomer


I Microsoft Office SharePoint Server 2007 eller i Microsoft Windows SharePoint Services 3.0, kan du oppdage at telleren undersøkelser i sammendragsvisningen er forskjellig fra undersøkelsen tellingen i alle undersøkelsen resultatvisningen.  Mer spesifikt Antall svar -verdien er forskjellig fra verdien Vis alle svar , og AllItems.aspx viser mindre undersøkelser enn Overview.aspx og Summary.aspx.

Årsak


Dette problemet oppstår fordi SharePoint ikke viser ufullstendig undersøkelser i visningen viser alle svar .

Løsning


Denne virkemåten er standard. Hvis du vil unngå dette problemet, må du kontrollere at brukere velger Fullfør i undersøkelsen.