Informasjon om oppdateringen for valg av webleser for systemansvarlige i administrerte miljøer som følger et volumlisensieringsprogram

Summary

En oppdatering for valg av webleser er tilgjengelig for brukere som befinner seg i EØS-medlemsland. Vil du ha mer informasjon om oppdateringen for valg av webleser, kan du se følgende artikkel i Microsoft Knowledge Base:

http://support.microsoft.com/kb/976002

More Information

Følgende informasjon skal gjøre det enklere for systemansvarlige å administrere visningen av oppdateringsskjermbildet for valg av webleser i administrerte PC-miljøer som følger et volumlisensieringsprogram.

Registernøkkel:

HKEY_LOCAL_MACHINE\Programvare\Valg av webleser

Verdinavn:

Enable

Verditype:

DWORD

Mulige verdier:

1 Vis oppdatering for valg av webleser (standard)

0 Ikke vis oppdatering for valg av webleser

Egenskaper

Artikkel-ID: 2019411 – Forrige gjennomgang: 5. mar. 2010 – Revisjon: 1

Tilbakemelding