Kjøring av flere versjoner av Internet Explorer på en enkeltforekomst av Windows støttes ikke

Summary

Kjøring av flere versjoner av Windows Internet Explorer, eller deler av Windows Internet Explorer, på en enkeltforekomst av Windows er en ulisensiert løsning som ikke støttes. Microsoft fraråder på det sterkeste å bruke en løsning eller tjeneste (vertsbasert eller lokal) som pakker om de kjørbare komponentene i Internet Explorer, eller deler av disse komponentene, til en separat installasjon. Ethvert forsøk på å pakke om Windows for å kjøre flere versjoner av Internet Explorer fra slike pakker på en enkeltforekomst av Windows, vil føre til en konfigurasjon som ikke støttes av Microsoft Kundestøtte.

Denne erklæringen omfatter løsninger som prøver å inkludere virtualisering på programnivå for å kjøre flere pakkede versjoner av Windows Internet Explorer på en enkeltforekomst av operativsystemet.

More Information

Microsoft støtter løsninger som aktiverer virtualisert bruk av flere versjoner av Windows Internet Explorer via en separat installasjon av operativsystemet. Det betyr at det er kun én forekomst av Windows Internet Explorer som støttes per operativsystem.

Microsoft tilbyr gode fremgangsmåter, veiledning og verktøy for å hjelpe kundene med overføringen fra Windows Internet Explorer 6 til Windows Internet Explorer 8.Du kan lese mer om dette på følgende Microsoft-webområder:

Løsninger for å virtualisere Internet Explorer

Overføre fra Internet Explorer 6 til Internet Explorer 8 (Virtual Round Table)

Oppnå programkompatibilitet ved overføring til Internet Explorer 8 (for IT-profesjonelle)

Oppnå programkompatibilitet ved overføring til Internet Explorer 8 (for utviklere)

Microsoft Internal Support Information

Kundestøtteressurser:

Beholde IE6 som nødløsning for kunder som ikke vil oppgradere eller skrive om sidene:

1)Windows Server 2003 TS for IE6

ELLER

2)MED-V SP1

http://blogs.technet.com/mdop/archive/2009/01/15/microsoft-enterprise-desktop-virtualization-med-v-beta-is-publicly-available.aspx

ELLER

3)Modusalternativer for XP. Koblinger til videoer:

http://edge.technet.com/Media/Windows-7-XP-Mode-User-Experience/

http://channel9.msdn.com/posts/Jafa/FTW-IE6-IE7-IE8-Chrome--Firefox-running-together-on-Windows-7/

Microsoft støtter for øyeblikket ikke løsninger som bruker virtualisering på programnivå. Dette omfatter løsninger som kjører fra tredjeparter.

Fremgangsmåte for å gjenskape problemet.

Produktfeil nummer:
Forfatter-ID (nmanis):
Redaktør-ID (nmanis):
Teknisk redaktør-ID (ginana):
Bekreft at artikkelen er gjennomgått av teknisk avdeling: Ja
Bekreft at artikkelen er frigjort for publisering: Ja
Egenskaper

Artikkel-ID: 2020599 – Forrige gjennomgang: 14. apr. 2011 – Revisjon: 1

Tilbakemelding