Windows kjernehendelse ID 41 feil i Windows 7 eller Windows Server 2008 R2: Systemet ble startet på nytt uten at det ble avsluttet først

Symptom

Datamaskinen starter på nytt, og en kritisk feilmelding loggføres i hendelsesloggen:Fanen Detaljer viser følgende informasjon:Legg merke til Verdiene for stoppfeilens BugcheckCode og BugcheckParameters kan variere.

Årsak

Kjernestrømhendelses-IDen: 41 feil genereres i ulike tilfeller når datamaskinen uventet slås av eller starter på nytt. Når datamaskinen som kjører Windows startes, utføres en sjekk for å finne ut om datamaskinen ble avsluttet på riktig måte. Hvis datamaskinen ikke ble avsluttet på riktig måte, vil en kjernestrømfeil 41-melding genereres. I følgende tre tilfeller kan en hendelse 41 genereres.

Tilfelle 1
Det oppstår en stoppfeil, og datamaskinen startes på nytt. Når en stoppfeil oppstår, vil stoppfeilens data skrives i hendelses-ID 41 som en del av tilleggsdata for hendelsen. Det kan finnes tilfeller hvor stoppfeilens kodeinformasjon ikke kan skrives før datamaskinen starter på nytt eller avsluttes. Slike tilfeller dekkes i tilfelle 3.

Legg merke til Data for BugcheckCode i hendelsen skrives i desimaltformat istedenfor det mer vanlige heksadesimalformatet. Derfor må desimalverdien konverteres til heksadesimalverdi. Dette beskrives bedre i avsnittet "Løsning".

Tilfelle 2
Datamaskinens av / på-knapp trykkes inn og holdes inne i minst fire sekunder. Denne hendelsen føres opp i hendelsesdata som en PowerButtonTimestamp-oppføring med en verdi som er noe annet enn 0 (null). Det kan være tilfeller når vi ikke kan skrive PowerButtonTimestamp-informasjon før datamaskinen starter på nytt eller avsluttes. Slike tilfeller beskrives i tilfelle 3.
Tilfelle 3
Stoppfeilkoden og PowerButtonTimestamp vises som null. Vi kan for eksempel se på følgende scenario:
 • Stoppfeilens BugcheckCode-verdi er oppført som null. Det kan finnes forhold som forhindrer at stoppfeilens BugcheckCode-informasjon skrives før datamaskinen starter på nytt eller avsluttes. I slike tilfeller loggføres en verdi på null for BugcheckCode. I tillegg kan det hende at det ikke oppstod en stoppfeil og at avslutningen var et resultat av strømbrudd. På en bærbar datamaskin kan det for eksempel bety at batteriet fjernes eller er utladet. På en stasjonær datamaskin kan det bety at datamaskinen ble koblet fra strømnettet eller at det oppstod et strømbrudd.
 • PowerButtonTimestamp er oppført som null. Det kan finnes forhold som forhindrer informasjon for PowerButtonTimestamp skrives før datamaskinen starter på nytt eller avsluttes. I slike tilfeller loggføres en verdi på null. Dette kan skje hvis strømknappen trykkes ned og holdes inne i minst fire sekunder mens Windows kjører en operasjon som forhindrer skriving av hendelsen til disken. Du kan også oppleve dette hvis datamaskinen var "hardlåst" og derfor ikke svarte på innmatinger og derfor måtte slås av. Hvis du vil finne ut om datamaskinen har sluttet å svare, kan du trykke på CAPS LOCK for å slå tastaturets CAPS-lys av og på.


Løsning

En hendelse 41 brukes til å rapportere at noe uventet skjedde som forhindret at Windows kunne avsluttes på riktig måte. Det kan derfor hende at det ikke finnes nok informasjon til å eksplisitt definere hva som skjedde. Hvis du vil finne ut hva som kan ha skjedd og identifisere en potensiell løsning, er det viktig å vite hva datamaskinen drev med like før hendelsen oppstod.

Hvis hendelse 41 loggføres på grunn av avbrudd i datamaskinens strømtilførsel, kan du vurdere å anskaffe en UPS (konstant strømforsyning) som en ekstra, batteridrevet strømforsyning. Det kan hende at en for svak eller skadet strømforsyning forårsaker denne oppførselen. Hvis du for eksempel installerte RAM eller ytterligere enheter eller harddisker når dette problemet begynte, kan strømforsyningen forårsake problemet.

Scenario 1: Datamaskinen startet på nytt, og det er en stoppfeil for BugcheckCode i hendelsesdata
Hvis oppføringen for stoppfeilen BugcheckCode i hendelses-ID-data ikke er null, bør du konvertere BugcheckCode-verdien fra desimaler til heksadesimaler. Mesteparten av dokumentasjonen for stoppfeilkoder henviser til koden som en heksadesimal verdi istedenfor en desimalverdi. Gjør dette ved å bruke følgende fremgangsmåte:
 1. Klikk Start, og skriv deretter inn calc i Start søk-boksen.
 2. Klikk Vis, og klikk deretter Programmer.
 3. Sørg for at knappen for alternativet Dec er valgt på venstre side i kalkulatoren.
 4. Bruk tastaturet til å skrive inn desimalverdien fra BugcheckCode-verdien.
 5. Klikk alternativknappen Hex på venstre side i kalkulatoren.
Legg merke til Verdien kalkulatoren viser er nå den heksadesimale koden. Gjenta denne fremgangsmåten for andre verdier som ikke er null.

Følgende eksempel inneholder en oppføring for stoppfeil BugcheckCode fra en hendelses-ID 41:

EventData
BugcheckCode 159
BugcheckParameter1 0x3
  BugcheckParameter2 0xfffffa80029c5060 
  BugcheckParameter3 0xfffff8000403d518
  BugcheckParameter4 0xfffffa800208c010
SleepInProgress false
PowerButtonTimestamp 0
Konverteres til 0x9f (0x3, 0xfffffa80029c5060, 0xfffff8000403d518, 0xfffffa800208c010)


Legg merke til Null som innleder koden vises vanligvis ikke. Når en BugcheckCode-oppføring konverteres til heksadesimalt format, skal den ha åtte tegn. For eksempel dokumenteres 0x9F vanligvis ssom 0x0000009f, og 0xA som 0x0000000A. Når du identifiserer den heksadesimale verdien, kan du gå til support.microsoft.com og søke etter den konverterte heksadesimale koden (0x0000009f) og ordet bugcheck.

Hvis du vil ha mer informasjon om "Hvordan feilsøke blåskjermkrasj i kjernemodus (for nybegynnere)", kan du gå til følgende TechNet-blogg:

Scenario 2: Slå av datamaskinen ved å trykke ned og holde inne strømknappen
Hvis du kan velge, er foretrukket måte å avslutte Windows å klikke Start og velge å slå av eller avslutte datamaskinen. Da lukker operativsystemet alle filer og varsler alle tjenester og programmer som kjører, slik at de kan skrive data til disken og tømme mellomlagre.

Hvis du må trykke og holde inne strømknappen for å løse et problem som begrenser datamaskinens mulighet til å fungere som forventet, bør du kjøre en spørring om symptomene du opplever slik at du kan få hjelp til feilsøking. Enkelte nøkkelord du kan bruke i søket er "heng", "svar" eller kanskje "tom skjerm".

Hvis du vil ha informasjon om en bestemt situasjon som fører til at en datamaskin slutter å svare, klikker du følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
974476 Datamaskinen slutter å svare når en USB-enhet gjenopptar kjøringen fra USB Selektiv dvalemodus i Windows 7 eller Windows Server 2008 R2Du kan også gå til løsningssenteret for Windows 7 for å få hjelp til feilsøking. Dette gjør du ved å gå til følgende Microsoft-webområde:


Scenario 3: Systemet startes på nytt vilkårlig uten at en stoppfeil BugcheckCode vises, eller datamaskinen slutter å svare (hard heng)

Trykk på tasten CAPS LOCK på tastaturet for å finne ut om dette scenariet har oppstått. Når du gjør dette, kan det hende at datamaskinen ikke svarer (hard heng) hvis CAPS LOCK-lyset på tastaturet ikke slås av eller på når du trykker på CAPS LOCK-tasten.

Dette scenariet indikerer vanligvis et maskinvareproblem. En annen mulighet er at en driver forårsaker problemet. Undersøk følgende for å finne problemet:
 1. Overklokking: Deaktiver overklokkingen, og undersøk om problemet oppstår når systemet kjøres med korrekt hastighet.
 2. Undersøk minnet: Undersøk minnet ved hjelp av et minneverktøy. Undersøk at hver minnebrikke har samme hastighet og er riktig konfigurert i systemet.
 3. Strømforsyning: Undersøk at strømforsyningen er kraftig nok til å kunne håndtere de installerte enhetene. Hvis du har installert minne, en nyere prosessor, flere stasjoner eller eksterne enheter, kan slike enheter kreve mer strøm enn strømforsyningen kan levere.
 4. Overoppheting: Undersøk om systemet blir overopphetet ved å undersøke maskinvarens interne temperatur.
 5. Standarder: Bruk systemstandarder, og kjør systemet.

Hvis du observerer at datamaskinen genererer en stoppfeil som inneholder en BugcheckCode-verdi som ikke rapporteres i en hendelses-ID 41, må du endre datamaskinens omstartsoppførsel. Gjør dette ved å bruke følgende fremgangsmåte:
 1. Høyreklikk Min datamaskin, og klikk deretter Egenskaper.
 2. Klikk Avanserte systeminnstillinger.
 3. Klikk kategorien Avansert.
 4. I delen Oppstart og gjenoppretting klikker du Innstillinger.
 5. Fjern merket for Automatisk omstart.

Egenskaper

Artikkel-ID: 2028504 – Forrige gjennomgang: 7. sep. 2010 – Revisjon: 1

Tilbakemelding