Tilbehørsapper og varsler

Tilbehør er hjelpeenheter som kommuniserer eller synkroniseres med Windows 10 Mobile-telefonen, for eksempel smartklokker, aktive telefondeksler, pulsmålere og vekkerklokker.

Noe tilbehør kan får varslinger fra telefonen, og derfor kan du oppbevare telefonen i lommen eller håndvesken og likevel få viktige tekstmeldinger eller påminnelser.

Varslinger kan omfatte følgende:

  • Varslinger om telefonoppringinger, inkludert anroper-ID
  • SMS-meldinger, inkludert avsender og tekst
  • Påminnelser
  • Alarmer
  • Varslingsbannere fra tredjeparter
  • E-postmeldinger
  • Metadata om medieavspilling

Tilbehørsapper

Tilbehør får varslinger via en hjelpeapp for tilbehør som kjører på telefonen. Denne appen er laget av tilbehørsprodusenten og lastes vanligvis ned av eieren av telefonen. Tilbehørsapper kan kjøre i bakgrunnen og motta varslingsdata. Tilbehørsappen kan deretter sende varslingsdataene til det faktiske maskinvaretilbehøret via en forbindelse som Wi-Fi eller Bluetooth.

Telefonprodusenten har kanskje forhåndsinstallert en tilbehørsapp som støtter aktive telefondeksler. Med et aktivt telefondeksel kan du samhandle med telefonen selv om dekselet er lukket og telefonen er låst. Det kan for eksempel vise klokken eller varslinger du har fått.

Når du har et aktivt telefondeksel festet til telefonen og en kompatibel tilbehørsapp er installert, vil appen automatisk få tillatelse til å motta varslinger fra telefonen. Du kan når som helst endre denne innstillingen.

Obs!

Hvordan en tilbehørsapp bruker varslingsdataene dine, for eksempel innholdet i tekstmeldinger, er underlagt apputgiverens personvernregler.

Aktivere eller deaktivere varslinger til tilbehørsapper

Aktiver varslingsdata for en kompatibel tilbehørsapp slik at telefonen sender varslingsdata til den, eller deaktiver varslingsdata og stopp sendingen av varslingsdata til appen.

  1. Sveip over til Alle apper-listen på Start , og velg deretter Innstillinger .
  2. Velg Personvern > Tilbehørsapper.
  3. Finn appen du vil aktivere eller deaktivere varslinger for, og velg deretter appen for å aktivere eller deaktivere varslingsdata for den.


Egenskaper

Artikkel-ID: 20515 – Forrige gjennomgang: 14. sep. 2016 – Revisjon: 3

Windows 10 Mobile

Tilbakemelding