Feilmelding: HTTP/1.1 ny applikasjon mislyktes


Vi anbefaler på det sterkeste at alle brukere har oppgradert til Microsoft Internet Information Services (IIS) versjon 7.0 kjører på Microsoft Windows Server 2008. IIS 7.0 øker betraktelig Web-infrastruktur. Hvis du vil ha mer informasjon om IIS-sikkerhetsrelaterte emner, kan du gå til følgende Microsoft-webområde:Hvis du vil ha mer informasjon om IIS 7.0, kan du gå til følgende Microsoft-webområde:

Symptomer


Når du går til Microsoft Internet Information Server (IIS) 4.0 standard Web-område (ASP-side), kan det oppstå følgende feilmelding:
HTTP/1.1 ny applikasjon mislyktes

Årsak


IUSR-kontoen er en domenekonto. Imidlertid er denne kontoen ikke bli godkjent på riktig måte mot en domenekontroller.

Løsning


Hvis du vil løse dette problemet, gjør du følgende:
  1. Åpne egenskapene for standard Web-område, og velg Mappesikkerhet.
  2. Klikk Rediger -knappen for godkjenning.
  3. Klikk Rediger -knappen for anonym og redigere kontonavnet for å lese "Domene-name\Anonymous."
  4. Deaktivere synkronisering av passord.
  5. Avslutt MMC for å sikre riktig skriving til metabasen manuelt.
  6. Gå til en ledetekst og problemet "net stop iisadmin /y."
  7. Ved ledeteksten, kan du utstede "net start w3svc."