Aktivere Windows Installer-logging

Hvis du vil ha en Microsoft Windows XP-versjon av denne artikkelen, kan du se 314852 .

Sammendrag

Windows inneholder en register-aktivert loggtjeneste for å diagnostisere problemer i Windows Installer. Denne artikkelen beskriver hvordan du aktiverer denne loggtjenesten.


Legg merke til Registeroppføringen i denne artikkelen gjelder for alle Windows-operativsystemer.

Mer informasjon

Windows Installer kan bruke logging som hjelp i feilsøking av problemer med installasjon av programvarepakker. Loggingen aktiveres ved å legge til nøkler og verdier i registeret. Etter at oppføringene er lagt til og aktivert, kan du forsøke probleminstallasjonen på nytt. Da vil Windows Installer spore fremgangen og lagre den i Temp-mappen. Den nye loggens filnavn er vilkårlig, men begynner med bokstavene MSI og slutter med filetternavnet LOG. Skriv inn følgende linje i en ledetekst for å finne Temp-mappen:

cd %temp%
Hvis du vil la oss aktivere eller selektivt deaktivere Windows Installer-logging for deg, går du til delen Løs det for meg. Hvis du vil heller vil aktivere Windows Installer-logging selv, kan du gå til delen La meg løse det selv.

Løs det for meg

Klikk koblingen Løs dette problemet for å løse dette problemet automatisk. Deretter klikker du Kjør i dialogboksen Filnedlasting og følger fremgangsmåten i denne veiviseren.
Aktiver Windows Installer-loggingDeaktiver Windows Installer-logging


Nb! Veiviseren kan være på engelsk, men den automatiske løsningen fungerer også for andre språkversjoner av Windows.

Obs!  Hvis du ikke bruker datamaskinen som har problemet, kan du lagre den automatiske reparasjonen på en flash-stasjon eller på en CD, og deretter kan du kjøre den på datamaskinen som har problemet.

La meg løse det selv

Viktig Dette avsnittet, denne metoden eller denne oppgaven inneholder trinn som forteller deg hvordan du kan endre registeret. Det kan imidlertid oppstå alvorlige problemer hvis du endrer registret på feil måte. Sørg derfor for at du følger fremgangsmåtene nøye. Husk å ta sikkerhetskopi av registret før du endrer det, som en ekstra beskyttelse. Dermed kan du gjenopprette registret hvis det skulle oppstå problemer. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du sikkerhetskopierer og gjenoppretter registret, kan du klikke følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
322756 Slik sikkerhetskopierer og gjenoppretter du registret i Windows

Aktivere Windows Installer-logging

Hvis du vil aktivere Windows Installer-logging selv, åpner du registeret med regedit.exe og opretter følgende bane og nøkler:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\Installer
Reg_SZ: Logging
Verdi: voicewarmupx
Bokstavene i verdifeltet kan ha vilkårlig rekkefølge. Hver bokstav aktiverer en loggmodus. Hver bokstavs faktiske funksjon er som følger for MSI versjon 1.1:

v - Verbose output
o - Out-of-disk-space-meldinger
i - Statusmeldinger
c - Initial UI-parametre
e - Alle feilmeldinger
w - Ikke-farlige advarsler
a - Oppstart av handlinger
r - Handligsspesifikke oppføringer
m - Out-of-memory eller fatal exit-informasjon
u - Brukerforespørsler
p - Terminalegenskaper
+ - Legg til eksisterende fil
! - Send hver linje til loggen
x - Ekstra debuggingsinformasjon. "x"-flagget er kun tilgjengelig i Windows Server 2003 og nyere operativsystemer, og i MSI redistribuerbar versjon 3.0 og nyere versjoner av MIS-redistribusjonen.

"*" - Jokertegn, logg all informasjon, unntatt alternativene v og x. Hvis du vil inkludere alternativene v og x, må du angi "/l*vx".
Legg merke til Dette bør kun brukes for feilsøking og ikke være aktivert hele tiden, siden det vil påvirke systemytelse og diskplass. Hver gang du bruker verktøyet Legg til eller fjern programmer i Kontrollpanel, vil en ny Msi*.LOG-fil opprettes.


Aktiver Windows Installer-logging med Group Policies

Du kan aktivere logging med Group Policies ved å redigere egnet OU eller Directory Group Policy. Utvid Datamaskinkonfigurasjon under Group Policy. Utvid Administrative maler. Utvid Windows-komponenter, og velg Windows Installer.

Dobbeltklikk Logging, og klikk deretter Aktivert. I boksen Logging angir du alternativene du vil logge. Loggfilen, Msi.log, vises i Temp-mappen på systemvolumet.

Hvis du vil ha mer informasjon om MSI-logging, kan du se hjelpefunksjonen for Windows. Hvis du vil gjøre det, søker du ved hjelp av ordene "msi logging" og velger "Administrasjonsalternativer for datamaskiner via Group Policy".


Legg merke til "x"-flagget er kun tilgjengelig i Windows Server 2003 og nyere operativsystemer, og i MSI redistribuerbar versjon 3.0 og nyere versjoner av MIS-redistribusjonen.
Egenskaper

Artikkel-ID: 223300 – Forrige gjennomgang: 10. nov. 2010 – Revisjon: 1

Tilbakemelding