Kapittel 4: Lese tekst

Dette kapittelet forklarer hvordan du skal lese tekst med Skjermleser og hvordan du får informasjon om tekst, som for eksempel font, tekstfarge og tegnsetting.

Det finnes flere måter å lese tekst på med Skjermleser. Den første og enkleste måten er å bruke piltastene til å navigere gjennom tekst hvis samhandler med et dokument i et tekstbehandlingsprogram, som for eksempel Microsoft Word.

Du kan også bruke skannemodus til å lese tekst. For å slå på skannemodus, trykk på Caps lock + mellomromstast. Bruk opp- og ned-piltastene for å lese av linjer og venstre og høyre piltaster for å lese av tegn. For å lære mer om skannemodus, se Kapittel 3: Bruke skannemodus.

Når du ønsker mer kontroll over hva teksten du leser, gir Skjermleser en rekke tekstlesningskommandoer for å navigere gjennom og lese tekst på nettsider og applikasjoner.

 • For å lese av et/en fullstendig dokument eller nettside fra begynnelsen, trykk på Caps lock + H.
 • For å lese av et dokument fra begynnelsen til gjeldende markørposisjon, trykk på Caps lock + høyre hakeparentes (]).
 • For å lese kontinuerlig fra gjeldende posisjon i et/en dokument eller nettside, trykk på Caps lock + M.
 • For å flytte markøren til begynnelsen av et/en dokument eller nettside, trykk på Caps lock + Y.
 • For å flytte markøren til slutten av et dokument, trykk på Caps lock + B.

Arbeid med avsnitt, linjer, ord og tegn

Skjermleser tilbyr metoder for å lese tekst etter side, avsnitt, linje, ord og tegn.

For å lese etter side

 • For å lese gjeldende side, trykk på Caps lock + Ctrl + U.
 • For å lese neste side, trykk på Caps lock + U.
 • For å lese forrige side, trykk på Caps lock + Skift + U.

For å lese etter avsnitt

 • For å lese gjeldende avsnitt, trykk på Caps lock + Ctrl + I.
 • For å lese neste avsnitt, trykk på Caps lock + I.
 • For å lese forrige avsnitt, trykk på Caps lock + Skift + I.

For å lese etter tekstlinje

 • For å lese gjeldende linje, trykk på Caps lock + Ctrl + O.
 • For å lese neste linje, Caps lock + O.
 • For å lese forrige linje, Caps lock + Skift + O.

For å lese etter ord

 • For å lese gjeldende ord, trykk på Caps lock + Ctrl + P.
 • For å lese neste ord, trykk på Caps lock + P.
 • For å lese forrige ord, trykk på Caps lock + Skift + P.

For å lese etter tegn

 • For å lese gjeldende tegn, trykk på Caps lock + Ctrl + venstre hakeparentes ([).
 • For å lese neste tegn, trykk på Caps lock + venstre hakeparentes ([).
 • For å lese forrige tegn, trykk på Caps lock + Skift + venstre hakeparentes ([).

Få mer detalj om tekst

Skjermleser gir ulike nivåer av detalj om tekstegenskapene, dette kalles detaljnivåer. For å endre detaljnivået, trykk på Caps lock + A til du hører nivået du ønsker.

 • Detaljnivå 0. Hør bare tekst.
 • Detaljnivå 1. Hør det grunnleggende slik som overskriftsnivåer, og feil i dokumenter slik som skrivefeil og grammatikkfeil.
 • Detaljnivå 2. Hør formatering som ofte er å finne på nettsider og i e-post, som for eksempel punktstiler, fet tekst, understreking, kursiv, senket skrift, hevet skrift og farge.
 • Detaljnivå 3. Hør ytterligere merknader, for eksempel dokument topp- og bunntekst.
 • Detaljnivå 4. Hør utvidet formatering, som for eksempel skriftnavn, -størrelse og andre listestiler.
 • Detaljnivå 5. Hør informasjon om oppsett og animasjon, som for eksempel type animasjon, om et avsnitt begynner med et innrykk eller ikke, og mer.

Hør tegnsetting

Skjermleser gir deg kontroll over hvor mye tegnsetting du hører når du leser teksten. Trykk på Caps lock+ Alt + plusstegn (+) eller Caps lock+ Alt + minustegn (-)til du hører tegnsettingsmodusen du ønsker å bruke: Standard, Matematikk, Noen, Mest eller All.

 • Standard. Hør lite til ingen tegnsetting. Naturlige pauser vil indikere elementer slik som kommaer og punktumer.
 • Matematikk. Hør de fleste matematiske symboler.
 • Noen. Hør de fleste samtaletegnsettinger, som f.eks. kommaer og punktumer.
 • Mest. Hør ytterligere symboler, slik as parenteser.
 • Alle. Hør all tegnsetting, inkludert alle spesialsymboler.


Neste: Kapittel 5: Bruke skjermleser med berøring

Gå tilbake til Innholdsfortegnelsen

Egenskaper

Artikkel-ID: 22799 – Forrige gjennomgang: 14. sep. 2016 – Revisjon: 7

Tilbakemelding