Hjelp og støtte for sommertid

Populære emner og sist nytt om sommertid

AbonnerMicrosoft Daylight Saving Time & Time Zone-bloggen for å få de nyeste oppdateringene om endringer verden over.

Microsofts policy med hensyn til sommertid- og tidssoneendringer

Mange programmer og skytjenester bruker det underliggende Windows-operativsystemet for å hente oplysninger om sommertid (DST) og tidssone. Hvis en myndighet et eller annet sted i verden beslutter å gjøre endringer med hensyn til sommertid eller tidssone, vil Microsoft fange opp dette for å sikre at Windows alltid viser riktig tid. Microsoft integrerer endringene i Windows, og publiserer oppdateringer via Windows Update (WU). Hver sommertids-/tidssoneoppdatering som gis ut via Windows Update, inneholder de nyeste tidsdataene, og erstatter eventuelle tidligere sommertids-/tidssoneoppdateringer. I KB-artikkel 914387 finner du en liste over de publiserte oppdateringene og en kort beskrivelse av hva de inneholder. Microsoft håper at dette vil gjøre det enkelt for både kunder og partnere å få med seg oppdateringene som publiseres.

Anbefalinger
For at Microsoft skal kunne tilby en oppdatering raskest muligt – og dermed sikre en smidig overgang til de nye bestemmelsene for sommertid og tidssone – bes myndighetene om å sikre følgende:
  1. Varsling om den planlagte endringen god tid i forveien (minst 1 år før).
  2. En offisielt publisert bekreftelse av de planlagte endringene i sommertid eller tidssone.
  3. En fokusert innsats for å informere de berørte innbyggerne om endringen.
Microsofts policy for støtte av sommertid/tidssoner

Type endringDetaljert informasjon om endringenMicrosofts policy for støtteLøsning
Endringer i tidssonen til et områdeEn del av området som deler en tidssone, endrer kravene til sommertid eller tidsforskjellen for tidssonen. I tillegg til den eksisterende tidssonen (som fortsatt vil være i bruk), må det opprettes en ny tidssone for brukerne i området der kravene nå endres.

– eller –

Den nye endringen i sommertid/tidssone samsvarer ikke med de nøyaktige parametrene til en annen tidssone, herunder nøyaktighet for historiske tidsdata (fra 2010).

Microsoft vil i slike tilfeller innføre en ny tidssone.

En ny tidssone i Windows opprettes bare hvis et land/område (inkludert kolonier), eller det øverste administrasjonsnivået i et land/område (stat, provins, departement osv.) har en separat og spesifikk historie med UTC-forskyvning og sommertidsregler som ikke finnes i eksisterende tidssoneposter. Et mindre geografisk område (fylke, by osv.) vil desssuten vært kvalifisert til en ny tidssone i Windows hvis den aktuelle kombinasjonen av UTC-forskyvning og sommertidsregler ikke finnes i en annen tidssonepost i Windows.

Hvis det ikke er nok tid til å utvikle, teste og publisere en oppdatering til Windows før endringene trår i kraft, vil Microsoft publisere en midlertidig veiledning på DST-bloggen. Denne kan brukes inntil en oppdatering blir gjort tilgjengelig i Windows Update.
Midlertidig veiledning og/eller Windows Update
Endringer i start-/sluttdato for sommertidEn eksisterende tidssone kan endres ved å endre regelen for sommertid eller ved å legge til eller fjerne sommertid for en tidssone.

– eller –

Basistidsforskjellen kan endres til en eksisterende tidssone.
Microsoft publiserer en oppdatering på Windows Update der de eksisterende tidssonene i Windows oppdateres med endringene i sommertid. For å sikre at oppdateringene gjøres tilgjengelige før disse lovene trår i kraft, anbefaler vi myndighetene å gi beskjed om endringene i god tid (minst 1 år) før endringen trår i kraft.

Hvis det ikke er nok tid til å utvikle, teste og publisere en oppdatering til Windows før endringene trår i kraft, vil Microsoft publisere en midlertidig veiledning på DST-bloggen. Denne kan brukes inntil en oppdatering blir gjort tilgjengelig i Windows Update.
Midlertidig veiledning og/eller Windows Update 
Endringer i visningsnavnEt område som allerede har en tidssone i Windows, vil endre navnet det refereres til i visningsnavnet for tidssonen i Windows.Microsoft oppdaterer visningsnavnet for eksisterende tidssoner for alle støttede språk, og publiserer en oppdatering.

Hvis det ikke er nok tid til å utvikle, teste og publisere en oppdatering til Windows Update før endringene trår i kraft, anbefaler Microsoft at den eksisterende tidssonen brukes inntil en opdatering blir tilgjengelig i Windows Update.
Windows Update


Egenskaper

Artikkel-ID: 22803 – Forrige gjennomgang: 25. aug. 2016 – Revisjon: 1

Tilbakemelding