Hjelp og støtte for sommertid

Gjelder: Windows

Populære emner og sist nytt om sommertid


Abonner på Microsoft Daylight Saving Time & Time Zone-bloggen for å få de nyeste oppdateringene om endringer verden over.

Microsofts policy med hensyn til sommertid- og tidssoneendringer


Mange programmer og skytjenester bruker det underliggende Windows-operativsystemet for å hente opplysninger om sommertid (DST) og tidssoner. Hvis en myndighet et eller annet sted i verden beslutter å gjøre endringer med hensyn til sommertid eller tidssoner, vil Microsoft fange opp dette for å sikre at Windows alltid viser riktig tid. Microsoft integrerer endringene i Windows, og publiserer oppdateringer via Windows Update (WU). Alle oppdateringer av sommertid/tidssoner som gis ut via Windows Update, inneholder de nyeste tidsdataene, og erstatter eventuelle tidligere oppdateringer av sommertid/tidssoner.

Anbefalinger

For at Microsoft skal kunne tilby en oppdatering raskest mulig – og dermed sikre en smidig overgang til de nye bestemmelsene for sommertid og tidssoner – bes myndigheter om å sørge for følgende:
  • Varsling om en planlagt endring god tid i forveien (minst 1 år før)
  • En offisielt publisert bekreftelse av planlagte sommertids- eller tidssone-endringer
  • En fokusert innsats for å informere berørte innbyggere om endringen

Frittstående

KB 914387 inneholder en liste over sommeroppdateringer som er utgitt. Det inneholder også et kort sammendrag av innholdet som er inkludert i hver oppdatering. Dette gjør det enkelt for både kunder og partnere å få med seg oppdateringene som publiseres.

Månedlige samleoppdateringer

Sommeroppdateringer er også inkludert i månedlige samleoppdateringsversjoner.  Du finner mer informasjon om våre månedlige samleoppdateringer her:

Oppdateringslogg for Windows 10
Oppdateringslogg for Windows 8.1 og Windows Server 2012 R2
Oppdateringslogg for Windows 7 SP1 og Windows Server 2008 R2 SP1
Oppdateringslogg for Windows Server 2012
Oppdateringslogg for Windows Server 2008 SP2


Microsofts policy for støtte av sommertid/tidssoner

Type endring Detaljert informasjon om endringen Microsofts policy for støtte Løsning
Endringer i tidssonen til et område En del av området som deler en tidssone, endrer kravene til sommertid eller tidsforskjellen for tidssonen. I tillegg til den eksisterende tidssonen (som fortsatt vil være i bruk), må det opprettes en ny tidssone for brukerne i området der kravene nå endres.

– eller –

Den nye endringen i sommertid/tidssoner samsvarer ikke med de nøyaktige parametrene til en annen tidssone, herunder nøyaktighet for historiske tidsdata (fra 2010).
Microsoft vil i slike tilfeller innføre en ny tidssone.

En ny tidssone i Windows opprettes bare hvis et land/område (inkludert kolonier), eller det øverste administrasjonsnivået i et land/område (stat, provins, departement osv.) har en separat og spesifikk historie med UTC-forskyvning og sommertidsregler som ikke finnes i eksisterende tidssoneposter. Et mindre geografisk område (fylke, by osv.) vil desssuten vært kvalifisert for en ny tidssone i Windows hvis den aktuelle kombinasjonen av UTC-forskyvning og sommertidsregler ikke finnes i en annen tidssonepost i Windows.

Hvis det ikke er nok tid til å utvikle, teste og publisere en oppdatering til Windows før endringene trer i kraft, vil Microsoft publisere en midlertidig veiledning på DST-bloggen. Denne kan brukes inntil en oppdatering blir gjort tilgjengelig i Windows Update.
Midlertidig veiledning og Windows Update
Endringer i start-/sluttdato for sommertid En eksisterende tidssone kan endres ved å endre regelen for sommertid eller ved å legge til eller fjerne sommertid for en tidssone.

– eller –

Basistidsforskjellen kan endres til en eksisterende tidssone.
Microsoft publiserer en oppdatering på Windows Update der de eksisterende tidssonene i Windows oppdateres med endringene i sommertid. For å sikre at oppdateringene gjøres tilgjengelig før disse lovene trer i kraft, anbefaler vi at myndigheter gir beskjed om endringene i god tid (minst ett år) før endringen trer i kraft.

Hvis det ikke er nok tid til å utvikle, teste og publisere en oppdatering til Windows før endringene trer i kraft, vil Microsoft publisere en midlertidig veiledning på DST-bloggen. Denne kan brukes inntil en oppdatering blir gjort tilgjengelig i Windows Update.
Midlertidig veiledning og Windows Update 
Endringer i visningsnavn Et område som allerede har en tidssone i Windows, vil endre navnet det refereres til i visningsnavnet for tidssonen i Windows. Microsoft oppdaterer visningsnavnet for eksisterende tidssoner for alle støttede språk, og publiserer en oppdatering.

Hvis det ikke er nok tid til å utvikle, teste og publisere en oppdatering til Windows Update før endringene trer i kraft, anbefaler Microsoft at den eksisterende tidssonen brukes inntil en oppdatering blir tilgjengelig i Windows Update.
Windows Update