Vedlegg B: Tastaturkommandoer og berøringsbevegelser for Skjermleser

Dette tillegget viser alle tastaturkommandoer og berøringsbevegelser som støttes av Skjermleser i jubileumsoppdateringen av Windows 10.

Hvis du vil ha en liste over alle andre hurtigtaster i Windows, kan du se Tastatursnarveier Windows.

Hvis du vil ha en liste over tastatursnarveier i Windows-apper, kan du se Hurtigtaster i apper.

Tastaturkommandoer for Skjermleser

Trykk denne tastenFor å gjøre dette
Logotasten i Windows  + EnterStarte eller avslutte Skjermleser
Caps lock + EscAvslutt Skjermleser
Caps lock + MStart lesing
CtrlSlutt lesing
Caps lock + mellomromstastStarte skannemodus
Caps lock + høyrepilFlytt til neste element
Caps lock + venstrepilFlytt til forrige element
Caps lock + pil opp eller nedEndre visning
Caps lock + F1Vise listen over Skjermleser-kommandoer
Caps lock + F2Viser kommandoer for gjeldende element
Caps lock + EnterUtføre den primære handlingen
Caps lock + Skift + EnterÅpne søkemodus
Caps lock + AEndre detaljnivåmodus
Caps lock + Ctrl + pluss (+)Øk detaljnivå
Caps lock + Ctrl + minus (-)Reduser detaljnivå
Caps lock + Alt + pluss (+) eller minus (-)Endre tegnsettingsmodus
Caps lock + Y
Flytt til begynnelsen av teksten
Caps lock + ZLås skjermlesertasten (Caps lock) så du ikke trenger å trykke på den for hver hurtigtast
Caps lock + XFå Skjermleser til å ignorere den neste hurtigtasten du bruker
Caps lock + F12Slå tastetrykklesing av eller på
Caps lock + VGjenta frase
Caps lock + Side opp eller Side nedØke eller redusere volumet på stemmen
Caps lock + pluss (+) eller minus (-)Øk eller reduser hastigheten på stemmen
Caps lock + D
Les element
Caps lock + FLese avansert informasjon om elementet
Caps lock + SStave elementet
Caps lock + WLes vindu
Caps lock + RLese alle elementer i beholderområdet
Caps lock + Num lockAktivere eller deaktivere musemodus
Caps lock + QGå til siste element i beholderområdet
Caps lock + GFlytte Skjermleser-markøren til systemmarkøren
Caps lock + TFlytte Skjermleser-markøren til pekeren
Caps lock + tilde (~)Sette fokus på elementet
Caps lock + Tilbake-tastenGå tilbake ett element
Caps lock + InsertHoppe til koblet element
Caps lock + F10Lese gjeldende radoverskrift
Caps lock + F9Lese gjeldende kolonneoverskrift
Caps lock + F8Lese gjeldende rad
Caps lock + F7Lese gjeldende kolonne
Caps lock + F5Lese gjeldende rad- og kolonneplassering
Caps lock + F6Hoppe til tabellcelle
Caps lock + Skift + F6Hoppe til celleinnhold
Caps lock + F3Hoppe til neste celle i gjeldende rad
Caps lock + Skift + F3Hoppe til forrige celle i gjeldende rad
Caps lock + F4Hoppe til neste celle i gjeldende kolonne
Caps lock + Skift + F4Hoppe til forrige celle i gjeldende kolonne
Caps lock + Høyre hakeparentes (])Lese tekst fra start til markøren
Caps lock + null (0)Lese tekstattributter
Caps lock + HLes dokument
Caps lock + Ctrl + ULese gjeldende side
Caps lock + ULese neste side
Caps lock + Skift + ULese forrige side
Caps lock + Ctrl + ILese gjeldende avsnitt
Caps lock + ILese neste avsnitt
Caps lock + Skift + ILese forrige avsnitt
Caps lock + Ctrl + OLese gjeldende linje
Caps lock + OLese neste linje
Caps Lock + Skift + OLese forrige linje
Caps lock + Ctrl + PLese gjeldende ord
Caps lock + PLese neste ord
Caps lock + Skift + PLese forrige ord
Caps lock + Ctrl + venstre hakeparentes ([)Lese gjeldende tegn
Caps lock + venstre hakeparentes ([)Lese neste tegn
VCaps lock + Skift + Venstre hakeparentes ([)Lese forrige tegn
Caps lock + YFlytt til begynnelsen av teksten
Caps lock + BFlytte til slutten av teksten
Caps lock + JHoppe til neste overskrift
Caps lock + Skift + JHoppe til forrige overskrift
Caps lock + KHoppe til neste tabell
Caps lock + Skift + KHoppe til forrige tabell
Caps lock + LHoppe til neste kobling
Caps lock + Skift + LHoppe til forrige kobling
Caps lock + C    
Lese gjeldende dato og klokkeslett
Trykk på Caps lock to ganger i rask rekkefølgeSlå Caps lock å eller av
Caps lock + EGi negativ tilbakemelding
Caps lock + Skift + EGi positiv tilbakemelding
Caps lock + E i rask rekkefølgeÅpne dialogboksen for tilbakemelding
Caps lock + Ctrl + pil oppGå til overordnet element (bare når strukturert navigasjon er gitt av appen)
Caps lock + Ctrl + høyrepilGå til neste sideordnede element (bare når strukturert navigasjon er gitt av appen)
Caps lock + Ctrl + venstrepilGå til forrige sideordnede element (bare når strukturert navigasjon er gitt av appen)
Caps lock + Ctrl + pil nedGå til første underordnede element (bare når strukturert navigasjon er gitt av appen)
Caps lock + N
Flytte til hovedlandemerke


Tastaturkommandoer for skannemodus

Trykk denne tastenFor å gjøre dette
Bruk pil opp eller pil nedFlytt til neste eller forrige tekstlinje i/på en app eller nettside
Høyrepil og venstrepilFlytt til neste eller forrige tegn i/på en app eller nettside
MellomromstastAktiver et element du vil bruke, slik som en knapp eller tekstboks
EnterUtfør en sekundær handling på et element hvis det støttes
Ctrl+ +pil venstre Ctrl + pil høyreFlytt til neste eller forrige ord
Ctrl+ pil opp og Ctrl + pil nedFlytt til neste eller forrige avsnitt
H eller Skift + H, og Alt + pil ned eller Alt + pil oppFlytt til neste eller forrige overskrift
T eller Skift + TFlytte til neste eller forrige tabell
P eller Skift + PFlytte til neste eller forrige avsnitt
K eller Skift + K, and Alt + pil høyre eller Alt + pil venstreFlytte til neste eller forrige kobling
D eller Skift + DFlytt til neste eller forrige landemerke
Ctrl+ Alt + pil høyre eller pil venstreFlytt til neste eller forrige celle i en rad
Ctrl+ Alt + pil opp eller pil nedFlytt til neste eller forrige celle i en kolonne
Caps lock + F5Les opp plassering i en tabell
Caps lock + F9Les opp kolonneoverskrift
Caps lock + F10 Les opp radoverskrift
Caps lock + F7Les gjeldende tabellkolonne fra start til slutt
Caps lock + F8Les gjeldende tabellrad fra start til slutt


Berøringsbevegelser for Skjermleser

Bruk denne bevegelsen For å gjøre dette
Berør eller dra én fingerLes det som er under fingeren
Dobbelttrykk eller hold med én finger og trykk deretter hvor som helst på skjermen med en annen fingerAktiver primærhandling
Trykk tre ganger eller hold med én finger og dobbelttrykk deretter hvor som helst på skjermen med en annen fingerAktiver sekundær handling
Hold med én finger og trykk deretter hvor som helst på skjermen med to fingreBegynne å dra eller ekstra tastealternativer
Flikk mot venstre eller høyre med én fingerFlytt til neste eller forrige element
Flikk opp eller ned med én fingerEndre visning
Trykk én gang med to fingreAvslutte lesing i Skjermleser
Trykk én gang med tre fingreEndre detaljnivåmodus
Trykk én gang med fire fingreVis Skjermleser-kommandoer for det gjeldende elementet
Dobbelttrykk med to fingreVis hurtigmeny
Dobbelttrykk med tre fingreLese tekstattributter
Dobbelttrykk med fire fingreÅpne søkemodus
Trykk tre ganger med fire fingreVis alle Skjermleser-kommandoer
Sveip mot venstre, mot høyre, oppover eller nedover med to fingreRull ned
Sveip mot venstre eller høyre med tre fingreTab fremover eller bakover
Sveip oppover med tre fingreLes gjeldende vindu
Sveip ned med tre fingreBegynne å lese tekst som kan utforskes
Sveip opp eller ned med fire fingreSlå semantisk zoom på eller av der det støttes
Sveip til venstre eller høyre for å endreFlytt Skjermleser-markøren til begynnelsen eller slutten av enheten


Neste: Vedlegg C: TTS-fakturaer

Gå tilbake til Innholdsfortegnelsen

Egenskaper

Artikkel-ID: 22806 – Forrige gjennomgang: 6. okt. 2016 – Revisjon: 4

Tilbakemelding