Kapittel 2: Grunnleggende om Skjermleser

Dette kapittelet forklarer tastaturnavigasjon med Skjermleser. Dette inkluderer hvordan du navigerer rundt på skjermen, finner og åpner apper, og endrer hva Skjermleser leser. Det forklarer også de grunnleggende detaljene om justering av skjermleserens talehastighet, volum og hvordan du stopper talen.

Grunnleggende tastaturnavigering i Windows

Tabulator-, markør- og funksjonstaster

Bruk Tab-tasten eller markørtastene (også kjent som piltaster) for å flytte rundt apper og nettsider. Noen tastaturer har også funksjonstaster som finnes over talltastene øverst på tastaturet. Funksjonstaster kan brukes til navigering i noen apper. På enkelte tastaturer er noen funksjonstaster programmert til å gjøre maskinvarerelaterte handlinger som f.eks. å justere volumet. Hvis tastaturet har en Fn-tast (funksjon), må du trykke på Fn-tasten og funksjonstasten sammen for å bruke funksjonstasten til andre handlinger.

Caps lock-tast

Når Skjermleser er slått på, trykker du på Caps lock-tasten (også kjent som Skjermleser-tasten) sammen med andre taster for å navigere gjennom og samhandle med ting på skjermen.

Du kan låse Skjermleser-tasten i Skjermleser-innstillingene så du ikke trenger å trykke på Caps lock-tasten for hver kommando. Mens Skjermleser er slått på velger du Generelt og deretter Lås Skjermleser-tasten så du ikke trenger å trykke på dem for hver kommando (Caps Lock).

Hurtigtaster i Windows

Windows og Windows-apper har egne hurtigtaster som du kan bruke sammen med Skjermleser-kommandoer. Du kan for eksempel trykke Windows-logotasten  for å åpne Start-menyen, eller trykke Windows-logotasten  + A for å åpne handlingssenteret.

Hvis du vil ha en liste over alle andre hurtigtaster i Windows, kan du se Tastatursnarveier Windows.

Hvis du vil ha en liste over tastatursnarveier i Windows-apper, kan du se Hurtigtaster i apper.

Skjermleser-visninger

Bruk skjermleservisninger hvis du vil bruke mer kompliserte tastaturkommandoer med tabulator-, markør- og funksjonstastene.

Med Skjermleser-visning kan du endre hvordan Skjermleser navigerer i apper og på nettsider. Funksjonen inkluderer følgende: elementer, tegn, ord, linjer, avsnitt, koblinger, overskrifter, tabeller, landemerker og forslag.

Elementer standardvisningen når du starter Skjermleser. Et element kan være alt fra en knapp i en app eller en kobling, til tekst på en nettside. For å flytte etter element, trykker du Caps lock + pil venstre eller Caps lock + pil høyre. Når du finner et element som du vil aktiver, trykker du på Caps lock + Enter. Hvis du vil at Skjermleser skal lese det gjeldende elementet, trykker du Caps lock + D. Hvis du vil at Skjermleser skal gjenta den siste oppleste frasen, trykker du Caps lock + V.

For å endre skjermleservisninger, trykker du Caps lock + pil opp or Caps lock + pil ned.


Forslag

Forslag er tilgjengelig i noen apper og i deler av Windows når du skriver inn informasjon i en tekstboks. Når du skriver inn tekst i søkefeltet etter at du har trykket Windows logo-tasten, ser du for eksempel forslag mens du skriver. Når et forslag er tilgjengelig, angir Skjermleser dette ved å spille av en lyd og en talemelding.

Når et forslag er tilgjengelig, kan du trykke Caps lock + Pil ned for å bytte til Forslag-visning, og deretter Caps lock + Pil venstre eller Caps lock + Pil høyre for å gå til forslaget, og deretter Caps Lock + Enter for å velge det. Du kan også trykke Pil opp og Pil ned for å bla i forslagene, og deretter trykke Enter for å velge et av dem.

Landmerker

Landemerker er grupper av elementer som er tilgjengelige i enkelte apper og på noen nettsteder. I Windows 10 har Windows Store- og Vær-appene også landemerker. Noen Windows-funksjoner som f.eks. Start-menyen har også landemerker. Du kan se om et landemerke er tilgjengelig ved å trykke Caps lock + Pil opp for å bytte til landemerkevisning, og deretter bruke Caps lock + Pil venstre eller Caps lock + Pil høyre for å navigere i landemerkene.

Kom deg rundt på apper og nettsider

Finn og åpne apper

Hvis du vil finne en app raskt i Windows 10, trykker du Windows-logotasten  på tastaturet for å åpne Start-menyen, og trykker deretter i søkefeltet. Skriv inn navnet på appen du leter etter, og trykk Enter-tasten for å åpne den.

Veksle mellom apper

For å veksle mellom åpne apper på PC-en holder du inne Alt-tasten og trykker deretter på Tab. Skjermleser leser opp navnene på åpne apper, slik at du kan bla gjennom dem. Når du finner appen du vil bruke, slipper du begge tastene.

Hvis du trenger å vite hvilken app eller hvilket vindu som har fokus, trykker du Caps lock + W for å lese tittelen og innholdet i vinduet som har fokus.

Utforsk innhold raskt med skannemodus

Når du åpner en app eller en nettside, kan du få en rask oversikt ved å bruke skannemodus, som er en modus for lesing og navigering i Skjermleser. For å slå på skannemodus, trykk på Caps lock + mellomromstast. Bruk deretter følgende kommandoer for å veksle mellom overskrifter, landemerker eller koblinger.

 Trykk denne tasten For å gjøre dette
 H eller Skift + H, og Alt + pil ned eller Alt + pil opp Flytt til neste eller forrige overskrift
 D eller Skift + D Flytt til neste eller forrige landemerke
 K eller Skift + K, and Alt + pil høyre eller Alt + pil venstre Flytte til neste eller forrige kobling


Hvis du vil lese innholdet i nærmere detalj, kan du bruke pil opp og ned for å gå til neste eller forrige tekstlinje. Du kan også trykke Caps lock + M, så begynner Skjermleser å lese kontinuerlig fra den gjeldende plasseringen.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker skannemodus, inkludert en liste over flere kommandoer, kan du se Kapittel 3: Bruk av skannemodus.

Hvis du vil ha mer informasjon om å lese tekst, se Kapittel 4: Lese tekst.

Endre talehastighet og -volum

Du kan endre volumet eller hvor raskt eller sakte Skjermleser leser. For å endre Skjermleser-volumet, trykker du på Caps lock + side opp for å øke volumet, eller Caps lock + side ned for å redusere volumet.

For å endre hvor raskt Skjermleser leser, trykker du på Caps lock + pluss (+) og Caps lock + minus (-).

Avslutte lesing i Skjermleser

Hvis du vil avslutte lesingen i Skjermleser, trykker du Ctrl-tasten eller velger en annen kommando.

Gi tilbakemeldinger

Tilbakemeldingen din bidrar til å gjøre Skjermleser bedre. For å gi tilbakemelding, trykk på Caps lock + E + E (trykk på E to ganger) for å legge inn kommentarer om Skjermleser. Trykk på Caps lock + E for å la oss vite at du er misfornøyd med det du gjør nå. Du kan også legge inn kommentarer på nettstedet Microsoft Accessibility User Voice. For teknisk støtte for Skjermleser eller andre Microsoft-hjelpemidler, kan du kontakte Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet.


Neste: Kapittel 3: Bruke skannemodus

Gå tilbake til Innholdsfortegnelsen

Egenskaper

Artikkel-ID: 22808 – Forrige gjennomgang: 14. sep. 2016 – Revisjon: 3

Tilbakemelding