Kapittel 5: Bruke skjermleser med berøring

Dette kapitlet inneholder informasjon om hvordan du bruker Skjermleser med berøring på støttede stasjonære Windows-PCer, og beskriver noen enkle Windows-berøringsbevegelser.

Starte og stoppe skjermleser

For å starte skjermleseren på en Windows-enhet uten tastatur, trykk på Start-knappen og Volum opp-knappen på enheten din samtidig. Trykk på disse knappene igjen for å stoppe skjermleseren.

Berøringsbevegelser

Du kan bruke bevegelser til å samhandle med Skjermleser og enheten din.

For å utforske og høre elementer på en skjerm, dra én finger rundt på skjermen. Når du hører et element som du vil bruk, dobbelttrykker du på skjermen med én finger for å aktivere den. Flikk mot venstre eller høyre med én finger for å bla gjennom elementer på skjermen.

Hvis du flytte etter tegn, ord, linker eller koblinger, flikker du opp eller ned for å endre skjermleservisningen. For å høre et element bli lest opp, flikker du ganske enkelt opp til du hører skjermleseren si "tegn". Flikk deretter mot venstre og høyre for å bla gjennom det elementet én bokstav om gangen.

Følgende er viktige bevegelser for å hjelpe deg med å komme i gang:

  • For å endre skjermleservisningen, flikk opp og ned med én finger.
  • For å rulle, flikk opp, ned, mot venstre eller høyre med to fingre.
  • For å vise hurtigmenyer, dobbelttrykk med to fingre.
  • For å endre detaljnivå, trykk én gang med tre fingre.
  • For å lese kontinuerlig fra gjeldende posisjon, sveip ned med tre fingre. 
  • For å gå en fane forover eller bakover, flikk mot venstre eller høyre med tre fingre.
  • For å vise skjermleserens kommandoliste, trykk tre ganger med fire fingre.

For en liste over berøringsbevegelser, se Vedlegg B: Tastaturkommandoer og berøringsbevegelser for skjermleser.

Ytterligere berøringsbevegelser for Windows

Følgende bevegelser er også tilgjengelige i Windows 10:

  • For å åpne handlingssenteret, sveip inn fra høyre side av skjermen.
  • For å åpne aktivitetsvisningen for å veksle mellom apper og flere skrivebord, sveip inn fra venstre side av skjermen.

Skrive med berøring

Når du er inne på et redigeringsområde, for eksempel en tekstboks, vil et berøringstastatur vises i den nedre delen av skjermen og skjermleseren vil spille av en lyd for å indikere at et tastatur har dukket opp. Dobbelttrykk på tegnene du vil skrive, for å legge inn tekst.

For å legge inn tekst raskere, endre skjermleserinnstillingen til å legge inn tegn så snart du løfter fingeren fra tegnet. Velg Start-knappen, Innstillinger, Hjelpemiddel og deretter Skjermleser. Bruk veksleknappen under Aktiver taster på berøringstastaturen når jeg løfter fingeren min fra tastaturet for å slå på innstillingen.


Neste: Kapittel 6: Tilpasse skjermleser

Gå tilbake til Innholdsfortegnelsen

Egenskaper

Artikkel-ID: 22812 – Forrige gjennomgang: 14. sep. 2016 – Revisjon: 3

Tilbakemelding