Kapittel 6: Tilpasse skjermleser

Dette kapittelet beskriver hvordan du tilpasser skjermleseren til behovene dine. Blant annet ved å endre hvordan skjermleseren starter, hvor mye feedback du hører når du skriver, om lyden fra de andre appene er lavere når Skjermleser kjører og endre skjermleserkommandoer til tastatursnarveier av ditt valg. Dette kapittelet gir også informasjon om bruk av tredjeparts TTS-programvare (text-to-speech) for å legge ytterligere stemmer til skjermleseren.

De fleste alternativene er tilgjengelige i skjermleserinnstillingene. Du finner dem ved å åpne Skjermleserinnstillinger på oppgavelinjen når Skjermleser er slått på.

Innstillingene er delt inn i fire kategorier: generelle innstillinger, navigasjonsinnstillinger, taleinnstillinger og kommandoinnstillinger.


Generelle innstillinger

 • Slå på snarveien for å starte skjermleseren. Start og stopp skjermleseren ved bruk av Windows-logotasten + Enter på et tastatur, eller Windows-knappen + Volum opp-knappen på en berøringsenhet.
 • Lås skjermlesertasten (Caps lock). Du trenger ikke å trykke på skjermlesertasten (Caps lock) for å angi en kommando. For å flytte til neste kobling, trykker du for eksempel på L istedenfor Caps lock + L.
 • Hør tegnene mens du skriver. Tegnene leses opp umiddelbart etter at du skriver dem. Du kan også aktivere dette ved å trykke på Caps lock + F12.
 • Hør ordene du skriver. Ordene du skriver leses opp umiddelbart etter at du skriver dem.
 • Opplesing av feil fra skjermleser. Skjermleseren leser opp feil slik som "intet neste landemerke" eller "intet neste element".
 • Uthev markør. Markøren utheves med en blå fokusboks.
 • Spill av lydsignaler. Skjermleseren spiller en lyd når du f.eks. bytter vinduer, åpner Start-menyen eller flytte fremover eller bakover til ulike elementer.
 • Les grensesnitthint. Skjermleseren kunngjør hvordan å samhandle med elementer.
 • Skru ned volumet til andre apper. Lydvolumet fra andre apper skrus ned så du kan høre skjermleseren.
 • Behold varslinger. Meldinger kan beholdes 30 sekunder til 10 minutter.

Navigasjonsinnstillinger

 • Les og samhandle med skjermen ved bruk av musen. Når dette er slått på, leser skjermleseren hva som er under musepekeren. Slik det numeriske tastaturet for å flytte musen.
 • Aktiver tastene på berøringstastaturet når du løfter fingeren. Tegn føres så snart du løfter fingeren fra berøringstastaturet.
 • Skjermlesermarkøren følger fokuset på tastaturet. Når dette er slått på, følger Skjermleser tastaturfokus når du bruker Tab, markøren eller andre navigasjonstaster.
 • La tekstinnsettingspunktet følge skjermlesermarkøren. Når dette er slått på, flytter Skjermleser innsettingspunktet ved navigering med visninger som tegn og ord.
 • Velg bevegelsesmodus for skjermlesermarkør. To moduser er tilgjengelig: normal og avansert. Normal modus lar skjermleseren flytte mellom ulike elementer slik som lenker, tabeller og andre elementer. Avansert modus lar deg bruke de fire piltastene for å flytte skjermlesermarkøren gjennom en programmatisk representasjon av et program.

Taleinnstillinger

 • Hastighet. Kontroller talehastigheten til skjermleseren.
 • Volum. Juster talevolumet til skjermleseren.
 • Stemmeleie. Juster stemmeleiet til Skjermleser.
 • Velg en annen stemme. Velg blant ulike Skjermleser-stemmer i språket ditt.

Raskere stemmer

Skjermleser-stemmer leser i gjennomsnitt maksimalt eller omtrent 400 ord per minutt. Følgende stemmer tilbyr imidlertid en hastighet på omtrent 800 ord per minutt:

 • Microsoft David Mobile
 • Microsoft Zira Mobile
 • Microsoft Mark Mobile

Ytterligere stemmer

Skjermleser kan brukes med SAPI 5-baserte talesynthesizere. Når de er installert, vil stemmene vises i stemmelisten så du kan velge dem.

Her er noen tilgjengelige alternativer fra tredjeparts leverandører:

Kommandoinnstillinger

Tilpass Skjermleser-tastatursnarveier for å muliggjøre forbedret kontroll og brukervennlighet:

Tilpass en Skjermleser-hurtigtast

 1. Velg en kommando som du vil tilpasse.
 2. Velg Endre hurtigtast for kommando.
 3. I Skriv inn en hurtigtast-vinduet skriver du inn hurtigtasten du vil bruke på tastaturet. Bruk hvilken som helst kombinasjon av endringstaster (kontroll, Skift, Alt, Caps lock eller Windows-logotasten) sammen med en ikke-endringstast. Bruk funksjonstaster og numeriske taster uten modifikatorer.

Velg Gjenopprette standard for å gjenopprette alle kommandoene til standardinnstillingene.


Neste: Vedlegg A: Språk som støttes i Skjermleser i Windows 10

Gå tilbake til Innholdsfortegnelsen

Egenskaper

Artikkel-ID: 22818 – Forrige gjennomgang: 14. sep. 2016 – Revisjon: 3

Tilbakemelding