How to Disable Internet Connection Sharing

Ansvarsfraskrivelse for avviklet KB-innhold

Denne artikkelen omhandler produkter som Microsoft ikke lenger tilbyr støtte for. Artikkelen tilbys derfor "som den er" og vil ikke bli oppdatert.

Summary

This article describes how to disable Internet Connection Sharing (ICS).

More Information

To disable ICS, use any of the following methods:

  • If the ICS icon appears on the taskbar, right-click the icon and then click Disable Internet Connection Sharing.

    Note that this method disables ICS without restarting the computer. The ICS icon appears with a red X to indicate that ICS is disabled. While ICS is disabled in this manner, the Dynamic Host Control Protocol (DHCP) services of the ICS host still function.
  • If the ICS icon does not appear on the taskbar, click Start, point to Settings, click Control Panel, double-click Internet, click the Connection tab, click the Sharing tab, click to select the Disable Internet Connection Sharing check box, click OK, and then click OK.

    Note that this method disables ICS without restarting the computer. While ICS is disabled in this manner, the Dynamic Host Control Protocol (DHCP) services of the ICS host still function.
  • To permanently disable ICS, use the Ics.adm policy file located in the Tools\Mtsutil\ICS folder on the Windows 98 Second Edition CD-ROM. Loading the Disable Internet Connection Sharing option disables the ability to route requests to the Internet and to hand out IP addresses on any computer that loads this profile.

    For more information about using the Ics.adm policy file, please consult Chapter 8 of the "Windows 98 Resource Kit."
Egenskaper

Artikkel-ID: 230112 – Forrige gjennomgang: 22. jun. 2014 – Revisjon: 1

Tilbakemelding