MS10-063: Et sikkerhetsproblem i Unicode Scripts Processor kan føre til ekstern kjøring av kode


INNLEDNING


Microsoft har gitt ut sikkerhetsbulletin MS10-063. Hvis du vil se hele sikkerhetsbulletinen, kan du gå til ett av følgende Microsoft-webområder:

Hjelp og støtte til denne sikkerhetsoppdateringen

Hjemmebrukere kan få gratis støtte ved å henvende seg til sin lokale Microsoft-avdeling, og hjemmebrukere i USA og Canada kan også ringe brukerstøtte gratis på 1-866-PCSAFETY. Du finner kontaktopplysninger for den lokale Microsoft-avdelingen, som kan gi støtte i forbindelse med problemer med sikkerhetsoppdateringer, på det internasjonale Microsoft-webområdet for kundestøtte: Kunder i Nord-Amerika kan også få øyeblikkelig tilgang til ubegrenset gratis støtte via e-post eller ubegrenset personlig støtte via chat, ved å gå til følgende Microsoft-webområde: Bedriftskunder som trenger støtte til sikkerhetsoppdateringer, kan henvende seg til sin vanlige støttetjeneste.

Mer informasjon


Kjente problemer og mer informasjon om denne sikkerhetsoppdateringen

Brukere av påvirkede versjoner av Microsoft Office og Microsoft Windows vil bli tilbudt Windows sikkerhetsoppdateringen og Office sikkerhetsoppdateringen. Kunder bør installere begge oppdateringer for å løse sikkerhetsproblemet.
Følgende artikler inneholder ytterligere informasjon om denne sikkerhetsoppdateringen og dens forhold til individuelle produktversjoner. Artiklene kan inneholde informasjon om kjente problemer. Hvis de gjør det, vil det kjente problemet vises under hver kobling.


  • 2288608 MS10-063: Beskrivelse av sikkerhetsoppdateringen for Office XP: 14.08.10
  • 2288613 MS10-063: Beskrivelse av sikkerhetsoppdateringen for Office 2003: 14.09.10
  • 2288621 MS10-063: Beskrivelse av sikkerhetsoppdateringen for 2007 Office-pakken: 14.09.10
  • 981322 MS10-063: Beskrivelse av sikkerhetsoppdateringen for Windows Unicode Scripts Processor: 14.09.10