Feilmelding av typen Fil åpen ved bruk av Windows Media Player

Symptom

Når du skriver navnet på en fil som skal spilles av med Windows Media Player, kan det hende du får én eller flere av følgende feilmeldinger:

Kan ikke åpne filen (Feil=80040216)
Kan ikke åpne 'http://Servernavn/Bane/Filnavn.asf'. Kontroller at riktig bane og filnavn brukes, og prøv på nytt. (Feil=80070002)
Kan ikke åpne '\\Server\Katalog\Filnavn'. Kontroller at riktig bane og filnavn brukes, og prøv på nytt. (Feil=80070035)
Kan ikke åpne '\\Server\Filnavn.' Kontroller at riktig bane og filnavn brukes, og prøv på nytt. (Feil=80070043)
Kan ikke åpne 'protokoll://server/katalog/filnavn'. Kontroller at riktig bane og filnavn brukes, og prøv på nytt. (Feil=80070005)
Angitt bane er ugyldig (Feil=800700A1)
Finner ikke server er proxy (Feil=800C0005)
Protokollen er ikke kjent, og det er ikke angitt noen definerbare protokoller som samsvarer. (Feil=800C000D)
Den angitte flyttypen gjenkjennes ikke. (Feil=C00D07E2)
Finner ikke den angitte filen. (Feil=C00D001A)
Du har ikke tilgang til plasseringen eller filen. (Feil 80070005)

Årsak

Windows Media Player finner ikke det angitte filnavnet. Navnet er sannsynligvis feilstavet, eller banen til filen er feil. Det er mange forskjellige måter å opprette en filbane på. Metoden som brukes, avhenger av måten du prøver å få tilgang til multimedieinnhold på. Nedenfor følger eksempler på riktig syntaks for vanlige metoder som brukes til å få tilgang til multimediefiler.

Mer informasjon

Spille av en multimediefil som er plassert på datamaskinen

Stasjonsbokstav:\Katalognavn\Filnavn

Stasjonsbokstav er bokstaven for disken der multimediefilen er plassert (vanligvis C:\). Katalog er en hvilken som helst mappe der multimediefilen er plassert. Merk at det brukes omvendte skråstreker mellom hvert katalognavn og kolonet som etterfølger stasjonsbokstaven. Filnavn er navnet på multimediefilen. Stasjonsnavn ogFileName er nødvendige deler i banen. DirectoryNameer valgfritt, avhengig av hvor multimedieinnholdet er lagret.


Spille av en multimediefil som er plassert på World Wide Web

Protokoll://Domenenavn/Katalognavn/Filnavn

Protokoll er et sett formater og prosedyrer som gjør det mulig å utveksle informasjon mellom datamaskiner. Protokoller som brukes av Windows Media Player, omfatter HTTP (Hypertext Transfer Protocol) og MMS (Microsoft Media Server-protokoll). Katalognavn er valgfritt, avhengig av hvor multimediefilene er plassert på webområdet. Filnavn er navnet på multimediefilen. Merk at protokollen etterfølges at et kolon og to skråstreker, og et brukes en skråstrek mellom hvert mappenavn og filnavnet. Protokoll, Domenenavn ogFilnavn er nødvendige deler i banen. Katalognavn er valgfritt, avhengig av hvor multimedieinnholdet er lagret.


Spille av en multimediefil som er plassert på et lokalnett

\\Servernavn\Ressursnavn\Filnavn

Servernavn er navnet på datamaskinen på lokalnettet der multimediefilen er plassert. Ressursnavn er den delte mappen, plassert på serveren, der multimediefilen er plassert. Filnavn er navnet på multimediefilen. Merk at det vises to omvendte skråstreker foranServernavn og enkle skråstreker vises mellom hvert mappenavn og filnavnet. Servernavn, Ressursnavn ogFilnavn er nødvendige deler i banen.


Spille av en multimediefil som er plassert på et nettverk, ved å bruke en protokoll

Protokoll://Servernavn/Ressursnavn/Filnavn

Protokoll er et sett formater og prosedyrer som gjør det mulig å utveksle informasjon mellom datamaskiner. Protokoller som brukes av Windows Media Player, omfatter HTTP (Hypertext Transfer Protocol) og MMS (Microsoft Media Server-protokoll). Servernavn er navnet på datamaskinen på nettverket der multimediefilen er plassert. Ressursnavn er navnet på den delte mappen, plassert på serveren, der multimediefilen er plassert. Filnavn er navnet på multimediefilen. Merk at protokollen etterfølges at et kolon og to skråstreker, og et brukes en skråstrek mellom hvert mappenavn og filnavnet. Protokoll, Servernavn, RessursnavnogFilnavn er nødvendige deler i banen.

Løsning

Kontroller at filnavnet ikke er feilstavet og at banen til filen er korrekt, og prøv på nytt. Hvis du fikk feilmeldingen ved å klikke en kobling på en webside, kontakter du innholdsleverandøren for å få en oppdatert kobling.Merk at feilmeldingen også kan vises hvis du spiller av en ASX-fil, og ASX-filen henviser til en bane som ikke finnes (muligens på grunn av omorganisert innhold på vertsområdet). Banen til ASX-filen er korrekt. Problemet skyldes at en bane som er innebygd i ASX-filen, ikke lenger er korrekt. Dette problemet løses ikke ved at banen til ASX-filen skrives inn på nytt.
Egenskaper

Artikkel-ID: 234292 – Forrige gjennomgang: 29. jul. 2008 – Revisjon: 1

Tilbakemelding