Ved hjelp av NET STOP og NET START kommandoer vil tvinge IIS-tjenester til å lese på nytt i registret


Vi anbefaler på det sterkeste at alle brukere har oppgradert til Microsoft Internet Information Services (IIS) versjon 7.0 kjører på Microsoft Windows Server 2008. IIS 7.0 øker betraktelig Web-infrastruktur. Hvis du vil ha mer informasjon om IIS-sikkerhetsrelaterte emner, kan du gå til følgende Microsoft-webområde:Hvis du vil ha mer informasjon om IIS 7.0, kan du gå til følgende Microsoft-webområde:

Sammendrag


Når du gjør endringer i registret som påvirker IIS og de avhengige tjenestene, må du stoppe og starte disse tjenestene på nytt for å tvinge dem til å lese på nytt i registret.

Som et alternativ til å stoppe og starte disse tjenestene ved hjelp av tjenester-appleten i Kontrollpanel, kan du bruke kommandoene NET STOP og NET START.

Hvis du vil ha mer informasjon


Stopper IISADMIN og dens avhengige tjenester

Hvis du vil stoppe alle IIS-relaterte tjenester, skriver du inn NET STOP IISADMIN /Y ved en ledetekst. Dette vil stoppe IIS Admin-tjenesten og alle avhengige tjenester. Nedenfor er et eksempel på utdata vil du se etter at denne kommandoen (de avhengige tjenestene som er oppført på datamaskinen kan variere):

The following services are dependent on the IIS Admin Service service.
Stopping the IIS Admin Service service will also stop these services.

FTP Publishing Service
Microsoft NNTP Service
Microsoft SMTP Service
World Wide Web Publishing Service
Deretter vil du se en melding vises som hver service er stoppet.

Starte IIS-relaterte tjenester

Bruk NET START-kommandoen til å starte IIS-relaterte tjenestene du bruker. Hvis du vil starte tjenesten World Wide Web, kan du for eksempel skrive NET START W3SVC.

Bestemme tjenestenavn

Start Registerredigering (type Regedit.exe eller Regedt32.exe) for å finne service-navn, og gå til følgende registernøkkel:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services
Tjenestenavnet på som fungerer sammen med kommandoen NET STOP og NET START vises under tjenester.

Merk: For hver tjeneste er det også en DisplayName-verdien, som er navnet som er oppført i Tjenester-appleten i Kontrollpanel og meldingene som vises når kommandoene NET STOP og NET START er kjørt. Disse visningsnavn kan imidlertid ikke brukes som en parameter med kommandoene NET STOP og NET START.

Vanlige IIS-relaterte tjenester

Navn på tjenesteVisningsnavn
IISADMINIIS Admin-tjenesten
MSFTPSVCFTP-publiseringstjenesten
NntpsvcMicrosoft NNTP-tjenesten
SmtpsvcMicrosoft SMTP-tjenesten
W3svcWorld Wide Web Publishing Service

(c) Microsoft Corporation 2000, alle rettigheter forbeholdt. Bidrag fra Kevin Zollman, Microsoft Corporation.