Bruke nøkkelord og spørreord til å søke i Microsoft Knowledge Base

Sammendrag

Hvis du raskt ønsker å finne en artikkel i Microsoft Knowledge Base, kan du søke ved hjelp av nøkkelord eller spørreord. Denne artikkelen inneholder en oversikt over nøkkelord og spørreord du kan bruke i søkene. Du kan også finne nøkkelord og spørreord ved å se i delene Nøkkelord og Flere spørreord som finnes i enkelte artikler. Nøkkelordene og spørreordene som er oppført i denne artikkelen, kan være til hjelp når du vil finne artikler som handler om det samme. Enkelte spørreord gjelder imidlertid bare eldre innhold og vil kanskje ikke være til hjelp hvis du leter etter oppdatert informasjon. Bruk ulike søketeknikker for å forsikre deg om at du får best mulig søkeresultat.

INNLEDNING

Microsoft Knowledge Base inneholder over 150 000 artikler. Artiklene er skrevet av tusenvis av kundestøttemedarbeidere som har løst problemer for våre kunder. Microsoft Knowledge Base oppdateres, utvides og forbedres regelmessig for at du alltid skal ha tilgang til oppdatert informasjon.

Ved å bruke nøkkelord og spørreord i Knowledge Base-artiklene kan det hende du finner det du er på jakt etter, raskere. I denne artikkelen finner du en oversikt over de mest brukte nøkkelordene og spørreordene i Microsoft Knowledge Base.

Innhold

Mer informasjon

Du kan bruke søkealternativene for Microsoft Knowledge Base til å tilpasse søket. Hvis du vil ha mer informasjon om disse innstillingene, går du til følgende Microsoft-webområde: Noen artikler inneholder delene Nøkkelord og Flere spørreord. Når du bruker ord fra en av disse delene til å søke i Knowledge Base, kan det hende du finner artikler som har lignende innhold. Når du vil bruke disse ordene i søket ditt, velger du det aktuelle produktet fra rullegardinlisten, og deretter angir du nøkkelordet eller spørreordet som er spesifikt for innholdet du vil søke etter, i Søk etter-boksen.

Hvis spørreordene og nøkkelordene du bruker i søket, ikke returnerer de resultatene du forventer, prøver du andre nøkkelord og spørreord.

Tilbake til toppen

Bruke nøkkelord i søkene

Enkelte artikler har en Nøkkelord-del. Knowledge Base er omfattende og oppdateres hele tiden. Teamet som har ansvaret for Knowledge Base, legger regelmessig til nøkkelord i Knowledge Base-artiklene for å automatisere denne jobben. Du kan bruke disse nøkkelordene når du søker for å finne artikler som gjelder problemet du har.

Nedenfor finner du en liste over vanlige nøkkelord. Du bør imidlertid være klar over at det er mange nøkkelord som ikke er med i denne oversikten. Se i de artiklene du bruker oftest, for å finne nøkkelord som kanskje ikke er tatt med her, men som kan være nyttige i andre søk.

Tilbake til toppen

Nøkkelord for Windows

SpørreordBeskrivelse
kbBackupOpprette eller gjenopprette sikkerhetskopier
kbClusteringServer Cluster
kbDefragMicrosoft Defragmentering
kbDisasterRecGjenoppretting
kbDualBootDobbeltoppstart
kbenableTilgjengelighet: informasjon
kbEnableHearTilgjengelighet: hørselsfunksjoner
kbEnableLearnTilgjengelighet: lærefunksjoner
kbEnableMoveTilgjengelighet: bevegelighetsfunksjoner
kbEnableSightTilgjengelighet: synsfunksjoner
kbenvWindows-miljø
kbEventHendelser, hendelsesmodeller, egendefinerte hendelser
kbEventLogHendelseslogging
kbFaxFax
kbformatFormatering
kbkern32dllKernel 32-feil i Windows
kbKernBaseKjerne-/basisproblemer
kbNLBNetwork Load Balancing Cluster, Windows Load Balancing Service (WLBS)
kbRDEksternt skrivebord
kbRegistryWindows-register
kbRPCEksterne prosedyrekall
kbSafeModSikkermodus
kbScanDiskMicrosoft ScanDisk
kbshellWindows-skallet lar brukere gruppestarte og på andre måter styre programmer
kbsoundLyd/audio
kbSysPrepToolMicrosoft Systemforberedelsesverktøy
kbSysSettingsOperativsystemkonfigurasjon og registerinnstillinger
kbTimeServW32-tidstjeneste
kbVirtualMemVirtuelt minne
kbwindowsupdateWindows Update
kbWinsockKommunikasjonssocketer som NET Winsock og MFC Socks
Tilbake til toppen

Nøkkelord for artikkelemne

SpørreordBeskrivelse
kbAppCompatibilityProgramkompatibilitet
kbConfigKonfigurasjon etter første installasjon
kbdisplayInformasjonsvisning på en skjerm
kberrmsgFeilmeldinger og oppfølgingsinformasjon om feilmeldinger
kbgraphicGrafikk
kbHardwareMaskinvare
kbinteropOperasjoner mellom programmer
kbmmMultimedia
kbMobilityMobile Information Server og ActiveSync
kbprintUtskrift
kbproofStavekontroll og grammatikkontroll
kbRepairReparasjonsprosesser og -verktøy
kbsetupInstallasjon
kbuiKonfigurasjon av brukergrensesnittet
kbUpgradeOppgradering eller overføring
kbUSBUniversal seriell buss
kbvirusVirus og makrovirus
kbwizardBruke veivisere
Tilbake til toppen

Nøkkelord for artikkeltype

SpørreordBeskrivelse
kbBugProduktet virker ikke i samsvar med spesifikasjonen
kbFAQVanlige spørsmål
kbfileInneholder en kobling til en programbibliotekfil (softlib)
kbfixOmtaler en feil som er rettet
kbhowtoInneholder trinnvise eksempler eller prosedyrer
kbinfoInformasjonsartikler som ikke inneholder prosedyrer
kbprbEt problem som er utformingsmessig tiltenkt, eller er symptomet på et problem
kbtshootFeilsøking
kbusageProduktinstruksjoner
kbWebCastSupportInneholder en kobling til en WebCast
Tilbake til toppen

Nøkkelord for sikkerhet

SpørreordBeskrivelse
kbQFEOppdateringer for Microsoft-programmer
KbSECBulletinSikkerhetsbulletiner
kbSecuritySikkerhet
KbSECVulnerabilityKjente sikkerhetsproblemer
Tilbake til toppen

Nøkkelord for Internett

SpørreordBeskrivelse
kbCookieInformasjonskapsler i leser eller operativsystem
kbFTPFTP
kbHttpRuntimeHTTP-kjøretid
kburlInneholder en kobling til et webområde på Internett
kbWebBrowserWebleser
Tilbake til toppen

Nøkkelord for nettverk

SpørreordBeskrivelse
kbActiveDirectoryWindows NT Active Directory
kbDCPromoDcpromo.exe (oppgraderingsprosessen på en domenekontroller)
kbDHCPDHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)
kbDNSDNS (Domain Name System)
kbFirewallBrannmurer
kbGPOGruppepolicyobjekter
kbGRPPOLICYinfoGruppepolicyinformasjon for Windows 2000
kbGRPPOLICYprobGruppepolicyproblem i Windows 2000
kbnetworkNettverk
kbStorageMgmtAdministrasjon av lagringsplass
kbTermServTerminalserver
Tilbake til toppen

Nøkkelord for meldinger

SpørreordBeskrivelse
kbExchangeOWAOutlook Web Access integrert i Exchange
kbTransportSMTP og MTA
kbaddressbookProblemer med Adressebok
kbreceivemailproblemer med mottak av e-post
kbsendmailproblemer med sending av e-post
kbemailGenerell e-postkategori
kbBTSmessagingMicrosoft Biz Talk Server-meldingstjenester
Tilbake til toppen

Nøkkelord for database

SpørreordBeskrivelse
kbDatabaseDatabase
kbDTCDTC (Microsoft Distributed Transaction Coordinator)
kbJETJET-database
kbOracleOracle-produkter og -teknologier
Tilbake til toppen

Nøkkelord for utviklere

SpørreordBeskrivelse
kbActivexEventsCOM-hendelser
kbActiveXScriptActiveX-skript
kbAPIAPI (Application Programming Interface)
kbCompilerKompilator
kbCOMPlusLCELøst koblede COM+-hendelser
kbComPlusQCCOM+-komponenter i kø
kbCtrlProgrammering eller bruk av OCX- eller Windows-kontroller
kbDCOMInnhold som gjelder DCOM (Distributed Component Object Model)
kbDirect3dIMDirect3D-Immediate mode
kbDirect3dRMDirect3D-Retained mode
kbDirectDrawAPIer for Direct Draw
kbideIDE
kbJAFCJava Application Foundation Classes
kbJavaJava-programmering/-bruk
kbJavaFAQVanlige spørsmål om Java-teknologier
kbJDBCJava-databasetilkobling
kbJNativeOpprinnelig Java-metode
kbMSHTMLMicrosoft HTML-gjengivelseskontroll
kbProgrammingProgrammering
kbRemotingNavneområdeobjekt og -klasser for .NET Framework Remoting
kbSampleInneholder kodeeksempler som kan kompileres
kbWebServicesMicrosoft-webtjenester
kbXMLXML
Tilbake til toppen

Bruke nøkkelord i søkene

Enkelte artikler inneholder en Flere spørreord-del. I årenes løp er det lagt til spørreord til artiklene for at det skal bli enklere å finne raskt frem til artiklene. Mange spørreord viser imidlertid til eldre innhold og er kanskje ikke så nyttige hvis du er på jakt etter mer oppdatert informasjon. Nedenfor finner du en oversikt over vanlige spørreord i Knowledge Base-artikler.

Tilbake til toppen

Spørreord for Windows-komponenter

SpørreordBeskrivelse
VfwMicrosoft Video for Windows
WpsMicrosoft Windows Printing System
MSCSServer Cluster
WssMicrosoft Windows Sound System
MsvoiceMicrosoft Voice
ScanDiskMicrosoft ScanDisk
DiskMemDisk-/minnebehandling
ISVCompress Tredjeparts diskkomprimering
LFNLangt filnavn
MWAVMicrosoft AntiVirus for Windows
MWBackupMicrosoft Backup for Windows
AWFaxMicrosoft At Work PC Fax
RASRAS
WinCommWindows kommunikasjon/seriell
WinDrvrInformasjon om Windows-drivere
WinMemWindows-minne
WinShellProblemer med Windows-skall
WinMIDIMIDI
WinTTFProblemer med TrueType-skrifter
WinPNPProblemer med Plug and Play
WinTAPITelefoniproblemer
WinPlusMicrosoft Plus!
DunEkstern pålogging
DrvspaceDriveSpace
WinFat32FAT32
WinGameSpill som følger med i Windows
SysInfoProblemer i forbindelse med Microsoft Systeminformasjon
MultimonProblemer i forbindelse med flere skjermer
WinAPMProblemer i forbindelse med Avansert strømstyring (APM)
WinBatchSatsvise filer
WinBootProblemer i forbindelse med oppstart av Windows
WinprintProblemer i forbindelse med utskrift i Microsoft Windows
NetclientsNettverksklient
NLBNetwork Load Balancing Cluster, Windows Load Balancing Service (WLBS)
Tilbake til toppen

Spørreord for feilmeldinger

SpørreordBeskrivelse
GPFGenerell beskyttelsesfeil
UAEUgjenopprettelig programfeil
Tilbake til toppen

Spørreord for ulike komponenter

SpørreordBeskrivelse
3rdPartyNet Problemer i forbindelse med tredjeparts nettverk
MSNetsProblemer i forbindelse med Microsoft-nettverk
NetUtilsNettverksprotokollverktøy
NDIS3xNDIS 3.x-protokollproblemer
NDIS2NDIS 2-protokollproblemer
NETHWNettverksmaskinvareproblemer
AppsCompProblemer med programvarekompatibilitet
Tilbake til toppen

Spørreord for Microsoft-nettverk

SpørreordBeskrivelse
msnsignupRegistreringsproblemer
msnconnectProblemer med modemtilkobling og tilgang
msnbbsOppslagstavleproblemer
msnchatChat-problemer
msnmailE-postproblemer
msnnavNavigeringsproblemer
msninteropProblemer med interaksjon i Window 95
msnsetupProblemer med installasjon og oppgradering
msnaccountProblemer med kundekonto
msninternetInternett-problemer
msnotherProblemer som ikke dekkes av andre MSN-nøkkelord
Tilbake til toppen

Spørreord som brukes for Encarta- og Bookshelf-artikler som gjelder for MSN

SpørreordBeskrivelse
msn_encartaInformasjon som gjelder Encarta på MSN
msn_bookshelfInformasjon som gjelder Bookshelf på MSN
Tilbake til toppen
Microsoft bestreber seg på å legge til passende nøkkelord og spørreord i Knowledge Base-artiklene. Nøkkelordene og spørreordene må imidlertid ikke tolkes som den eneste representasjonen av et emne.
Egenskaper

Artikkel-ID: 242450 – Forrige gjennomgang: 9. mar. 2009 – Revisjon: 1

Tilbakemelding