Tjenesten Microsoft Exchange-tjenestevert på en Exchange Server 2010-serveren krasjer

Gjelder: Exchange Server 2010 EnterpriseExchange Server 2010 Standard

Symptomer


Tjenesten Microsoft Exchange Service Host (Microsoft.Exchange.ServiceHost.exe) på en Microsoft Exchange Server 2010-serveren slutter å svare midlertidig. I tillegg logges følgende hendelse i programloggen:

Årsak


Dette problemet oppstår fordi EventLog.WriteEvent -metoden genererer et ArgumentException-unntak når en hendelsesteksten er større enn 32,766 tegn.

Oppløsning


Hvis du vil løse dette problemet, kan du installere samleoppdateringen for følgende:
2529939 -beskrivelse av samleoppdatering 3 for Exchange Server 2010 Service Pack 1

Status


Microsoft har bekreftet at dette er et problem i Microsoft-produktene som er oppført i delen "Gjelder for".

Hvis du vil ha mer informasjon


Hvis du vil ha mer informasjon om EventLog.WriteEvent -metoden, kan du gå til følgende Microsoft-webområde: