"Dette er ikke et gyldig filnavn" eller ""< program > kan ikke åpne denne filen"når du lagrer eller åpner et Office for Mac/dokumentfil


Symptomer


Når du prøver å lagre Microsoft Word-2011 for Mac eller Powerpoint 2011 for Mac-dokument kan du få følgende feilmelding:
Dette er ikke et gyldig filnavn. Prøv ett eller flere av følgende: Kontroller banen for å kontrollere at adressen er riktig skrevet. Velg en fil fra listen over filer og mapper.


Når du åpner en fil, kan du få følgende feilmelding:

"< Program > kan ikke åpne denne filen. Filen kan være i bruk, filen er kanskje ikke en gyldig, < >-programfil eller filnavnet kan inneholde ugyldige tegn."

Årsak


Dette problemet kan oppstå hvis du prøver å lagre en fil med et ugyldig tegn i filnavnet. Noen tegn har spesielle formål og er ikke gyldig i filnavn.

Eksempler på disse tegnene: < (mindre-enn-tegn)
> (større-enn-tegn)
/ (skråstrek)
\ (omvendt skråstrek)
: (kolon)
| (loddrett strek)


Hvis du har prøvd å bruke en uvanlig tegn i navnet på filen (som er oppført i avsnittet Årsak i denne artikkelen), fjerne den fra filnavnet, og prøv deretter å lagre filen.

Hvis du prøver å åpne filen har et ugyldig tegn, gi nytt navn til filen, og prøv deretter på nytt.