HTTP/1.1 feil 501 - ikke implementert


Symptomer


Når du prøver å bruke en ukjent metode fra Internett-klient, oppstår følgende feilmelding:
HTTP/1.1 501 ikke implementert

Årsak


Denne virkemåten er standard. Internet Information Services (IIS) støtter bare metoder som er definert i "RFC 2616 – Hypertext Transfer Protocol--HTTP/1.1" og "RFC 2518 - HTTP-filtyper for distribuert redigering--WEBDAV." Metodene som er oppført i følgende tabell:
MetodenProtokollRFCInndeling
KOBLE TILHTTP26169.9
KOPIERWEBDAV25188.8
SLETTHTTP26169.7
HTTP26169,3
HEADHTTP26169,4
LÅSWEBDAV25188.10
MKCOLWEBDAV25188.1
FLYTTWEBDAV25188,9
ALTERNATIVER FORHTTP26169.2
INNLEGGHTTP26169.5
PROPFINDWEBDAV25188.1
PROPPATCHWEBDAV25188.2
PLASSEREHTTP26169.6
SPORHTTP26169,8
LÅSE OPPWEBDAV25188.11

Mer informasjon


Hvis du vil ha mer informasjon om disse emnene, se informasjonen på følgende: