Enkelte programmer har kompatibilitetsproblemer med Service Pack 1 for Windows 7 og Windows Server 2008 R2


Symptom


Når du har installert Service Pack 1 (SP1) for Windows 7 eller Windows Server 2008 R2, eller når du har installert programmer på en datamaskin som allerede kjører Windows 7 SP1 eller Windows Server 2008 R2 SP1, kan det hende at enkelte programmer ikke fungerer som forventet.

Årsak


Windows 7 SP1 og Windows Server 2008 R2 SP1 inneholder sikkerhets-, stabilitets- og funksjonsoppdateringer for Windows 7 og Windows Server 2008 R2. Visse programmer kan få redusert funksjonalitet når du har installert SP1 for Windows 7 eller Windows Server 2008 R2. De fleste programmer fortsetter imidlertid å fungere som forventet. Denne artikkelen viser hvilke programmer som er rapportert å få redusert funksjonalitet når de installeres på en datamaskin som kjører Windows 7 SP1 eller Windows Server 2008 R2 SP1.

Obs! 
  • Oversikten under delen Mer informasjon skal ikke anses som en komplett oversikt over programmer som får redusert funksjonalitet når de brukes på en datamaskin som kjører Windows 7 SP1 eller Windows Server 2008 R2 SP1.
  • Hvis du bruker et program som vises på denne oversikten, må du kanskje kontakte programvareleverandøren for å få mer informasjon.

Mer informasjon


Tabellene nedenfor viser hvilke programmer som kan få redusert funksjonalitet når de brukes på en datamaskin som kjører Windows 7 SP1 eller Windows Server 2008 R2 SP1.

Hvis et program som ikke er nevnt i denne artikkelen, får endret funksjonalitet etter at du har installert SP1 for Windows 7 eller Windows Server 2008 R2, kan du bruke følgende metoder for å omgå dette problemet:
  • Når du har sett at et program ikke fungerer slik det skal, starter du datamaskinen på nytt minst én gang. Dette kan løse problemet ved å tvinge tjenester eller ventende funksjoner til å slutte å kjøre.
  • Kontakt programvareleverandøren. Du kan for eksempel gå til kundestøttesiden på webområdet til programvareleverandøren. Det kan hende du finner en programoppdatering der Windows 7 SP1 og Windows Server 2008 R2 SP1 er nevnt. Eller du kan finne en nyere versjon av programmet som ble gitt ut etter at SP1 ble utgitt.
  • Rapporter problemet til programvareleverandøren. Det kan hende du kan bruke en kobling på webområdet til programvareleverandøren for å rapportere problemet og spørre etter en oppdatert versjon av programmet.

Programmer som ikke kan kjøres etter at du har installert Service Pack 1

Programmene i tabellen nedenfor kan ikke kjøres etter at du har installert SP1 for Windows 7 eller Windows Server 2008 R2.

Program
Navn
Program
Versjon
Programvare
Leverandør
Webområde for å få mer informasjon eller oppdatert programvare
IncrediMail Xe2.0IncrediMail Ltdhttp://www.incredimail.com/
Ninja Trader
7.0; 6.5Ninja Trader
http://www.ninjatrader.com

Programmer som får redusert funksjonalitet etter at du har installert Service Pack 1

Programmene i tabellen nedenfor får ulik grad av redusert funksjonalitet etter at du har installert SP1 for Windows 7 eller Windows Server 2008 R2. Vi anbefaler at du kontakter programvareleverandøren. Du kan også gå til webområdet til programvareleverandøren og se etter en anbefalt løsning eller en programoppdatering.
Microsoft tilbyr kontaktopplysninger om tredjeparter slik at du kan finne teknisk kundestøtte. Disse kontaktopplysningene kan endres uten varsel. Microsoft garanterer ikke nøyaktigheten til disse kontaktopplysningene om tredjeparter.

Tredjepartsproduktene som er omtalt i denne artikkelen, produseres av selskaper som er uavhengige av Microsoft. Microsoft gir ingen garantier, stilltiende eller på annen måte, om disse produktenes ytelse eller pålitelighet.