Slik bruker du verktøyet Regsvr32 og feilsøker feilmeldinger i Regsvr32

Gjelder: Windows Vista EnterpriseWindows Vista BusinessWindows Vista Home Basic Mer

Hvis denne artikkelen ikke beskriver feilmeldingen du får, kan du finne detaljerte forklaringer på feilmeldinger, anbefalte tiltak og flere støtteressurser på webområdet TechNet Events and Errors

Sammendrag


Regsvr32 er et kommandolinjeverktøy for å registrere og avregistrere OLE-kontroller, som DLL og ActiveX-kontroller i Windows-registeret. Regsvr32.exe er installert i mappen %systemroot%\System32 i Windows XP og senere versjoner av Windows.


Obs! På en 64-biters versjon av Windows-operativsystemet finnes det to versjoner av filen Regsv32.exe:
 • 64-biters-versjonen er % systemroot%\System32\regsvr32.exe.
 • 32-biters-versjonen er % systemroot%\SysWoW64\regsvr32.exe.

Syntaksen for kommandoen Regsvr32


RegSvr32.exe har følgende kommandolinjealternativer:
Regsvr32 [/u] [/n] [/i[:cmdline]] <dllname>

/u - Avregistrer server

/i - Kall opp DllInstall og overfør som valgfri [kommandolinje]; kaller opp dll avinstallering ved bruk sammen med /u
/n - ikke kall opp DllRegisterServer; Dette alternativet må brukes sammen med /i

/s – stille; Vis ingen meldingsbokser

Vanlige løsninger for Regsvr32-feil


Prøv en av følgende metoder når du får feilmeldingen Regsvr32:
 • Metode 1: Kjør Regsvr32-kommandoen på nytt fra en hevet ledetekst

  For å åpne en hevet ledetekst følger du denne fremgangsmåten:
  Windows 8.1 og Windows 8
  Sveip inn fra høyre side av skjermen, og trykk deretter Søk. Hvis du bruker en mus, peker du i nedre høyre hjørne og klikker deretter Søk. Skriv inn Ledetekst i søkeboksen, høyreklikk Ledetekst og klikk deretter Kjør som administrator. Hvis du blir bedt om å angi et administratorpassord eller en bekreftelse, skriver du inn passordet eller klikker Tillat.
  Windows 7 og Windows Vista
  Klikk Start, skriv inn Ledetekst eller cmd i søkeboksen, høyreklikk Ledetekst, og klikk deretter Kjør som administrator. Hvis du blir bedt om å angi et administratorpassord eller en bekreftelse, skriver du inn passordet eller klikker Tillat.
  Windows XP
  Logg på med en administratorkonto eller med en konto som har administratortillatelser, og åpne deretter et Ledetekst-vindu.
 • Metode 2: Bruk 32-biters versjon av Regsvr32 for å registrere en 32-biters DLL på en 64-biters versjon av Windows

  Hvis du får en feilmelding når du registrerer en 32-biters DLL på en 64-biters versjon av Windows, følger du denne fremgangsmåten:
  1. Åpne en hevet ledetekst.
  2. Hvis det er en 32-biters DLL-fil i mappen %systemroot%\System32, kan du flytte den til mappen %systemroot%\SysWoW64.
  3. Kjør følgende kommando:
   %systemroot%\SysWoW64\regsvr32 <fullstendig bane til DLL-filen>

Regsvr32-feilmeldinger


Regsvr32.exe-feilmeldinger i Windows Vista og nyere versjoner av Windows

.
Følgende liste inneholder RegSvr32-feilmeldinger du kan få, og mulige årsaker:

FeilmeldingÅrsak
Kommandoflagg ""%1"" er ikke gyldig. Gjennomgå bruken av kommandoen, og prøv på nytt.Det ble overført en ugyldig kombinasjon av alternativer i kommandolinjen til regsvr32.exe.
Denne kommandoen er bare gyldig hvis det er åpnet et OLE ActiveX-kontrollprosjekt i Microsoft Visual Studio.Regsvr32.exe ble startet av Visual Studio, men ingen moduler ble angitt på kommandolinjen.
Hvis du vil registrere en modul, må du oppgi et binærnavn.Regsvr32.exe ble startet uten å angi noen moduler i kommandolinjen.
Kommandoen OleInitialize kan ikke kjøre. Det kan være lite minne på datamaskinen. Lukk alle åpne programmer, og prøv deretter på nytt.Regsvr32 må initialisere COM-biblioteket før det kan kalle opp de nødvendige COM-bibliotekfunksjonene og avinitialisere biblioteket når det avsluttes. Disse feilmeldingene kan oppstå hvis et forsøk på å initialisere eller avinitialisere COM-biblioteket mislykkes.
Kan ikke laste inn modulen ""%1"".\n\n Kontroller at binærfilene er lagret på den angitte banen, eller feilsøk den for å se om det er problemer med binærfiler eller avhengige DLL-filer.\n\n%2.Det oppstod en feil under lasting av en modul som ble angitt på kommandolinjen. Feilteksten vises som en del av meldingen.
Modul "% 1" " ble lastet inn, men fant ikke oppføringspunkt %2.\n\nKontroller at "% 1" " er en gyldig DLL- eller OCX-fil, og prøv deretter på nyttRegsvr32.exe finner ikke det nødvendige oppføringspunktet i modulen som er angitt på kommandolinjen. Dette kan skje hvis oppføringene ikke eksporteres riktig fra modulen, eller hvis modulen ikke er en .DLL- eller .OCX-fil.
Modulen ""%1"" ble lastet inn, men oppkalling til %2 var mislykket og fikk feilkode %3.\n\nDu finner mer informasjon om dette problemet ved å søke på Internett med feilkoden som søkeord.Det oppsto en feil når Regsvr32.exe aktiverte oppføringspunktet i modulen som er angitt på kommandolinjen. Feilkoden vises som en del av meldingen.
Modul ""% 1"" er kanskje ikke kompatibel med Windows-versjonen som du kjører. Kontroller om modulen er kompatibel med en x86 (32-biters) eller x64 (64-biters) versjon av regsvr32.exe.Denne feilen kan oppstå hvis for eksempel regsvr32.exe kjøres på en x86-datamaskin og den angitte modulen er en 64-biters modul.

Regsvr32.exe-feilmeldinger i Windows XP

Følgende liste inneholder RegSvr32-feilmeldinger du kan få, og mulige årsaker:
FeilmeldingÅrsak
Ukjent flagg: /invalid_flagDu har skrevet inn en ugyldig kombinasjon av flagg og brytere.
Ingen DLL-navn er angitt.Du tok ikke med et .dll-filnavn.
Dll_Name ble lastet inn, men oppføringspunktet for DllRegisterServer eller DllUnregisterServer ble ikke funnet.Det angitte DLL-navnet er ikke en .dll- eller .ocx-fil. Hvis du for eksempel skriver inn regsvr32 wjview.exe, genereres denne feilmeldingen.
Dll_Name er ikke en kjørbar fil, og det er ikke registrert noen registreringshjelper for denne filtypen.Den angitte DLL-navnet er ikke en kjørbar fil (.exe, .dll eller .ocx). Hvis du for eksempel skriver inn regsvr32 autoexec.bat, genereres denne feilmeldingen.
Dll_Name er ikke selvregistrerende, eller det ligger en skadet versjon i minnet.Hvis du for eksempel skriver inn regsvr32 icwdial.dll, genereres denne feilmeldingen fordi filen Icwdial.dll ikke er selvregistrerende. Hvis du tror at det ligger en skadet versjon av Dllname i minnet, må du prøve å starte datamaskinen på nytt, eller pakke den originale filversjonen ut på nytt.
OleInitialize mislyktes (eller OleUninitialize mislyktes)Regsvr32 må initialisere COM-biblioteket før det kan kalle opp de nødvendige COM-bibliotekfunksjonene og avinitialisere biblioteket når det avsluttes. Disse feilmeldingene kan oppstå hvis et forsøk på å initialisere eller avinitialisere COM-biblioteket er mislykket. Ole32.dll-filen kan være skadet eller kan være feil versjon.
LoadLibrary ("Dll_Name") mislyktes. GetlastError returnerer 0x00000485Fra Winerror.h, 0x00000485 = 1157 (ERROR_DLL_NOT_FOUND). Dette betyr "Finner ikke en av bibliotekfilene som trengs for å kjøre dette programmet." Hvis du for eksempel skriver inn regsvr32 missing.dll, genereres feilmeldingen hvis Missing.dll-filen ikke finnes.
LoadLibrary ("Dll_Name") mislyktes. GetLastError returnerer 0x00000002Fra Winerror.h 0x00000002 = 2 (ERROR_FILE_NOT_FOUND). Dette betyr "Systemet finner ikke den angitte filen". Med andre ord ble en avhengig DLL ikke funnet. Hvis du for eksempel skriver inn regsvr32 icwdial.dll når Tapi32.dll (en avhengighet) mangler, genereres denne feilmeldingen.
LoadLibrary("dskmaint.dll") mislyktes. GetLastError returnerer 0x000001fFra Winerror.h, 0x000001f = 31 (ERROR_GEN_FAILURE). Dette betyr "En enhet koblet til systemet virker ikke". Dette kan skje hvis du prøver å registrere en Win16-DLL-fil. Hvis du for eksempel skriver inn regsvr32 dskmaint.dll, genereres denne feilmeldingen.
DllRegisterServer (eller DllUnregisterServer) i Dll_Name mislyktes. Returkoden var: strengSøk i Winerror.h-filen etter strengen som er angitt i meldingen.